1. Voorkom werkstress ga op tijd het gesprek aan

Voorkom werkstress, ga op tijd het gesprek aan

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten. Een cijfer dat inmiddels hoog op de politieke agenda staat: minister Asscher wil een maatschappelijke dialoog op gang brengen en werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun aanpak van psychische klachten. Ook de Inspectie SZW gaat er extra aandacht aan besteden bij controles. Wat kunt u als werkgever doen om uitval te voorkomen?

Alert zijn is belangrijk. Wat gebeurt er op de werkvloer? Er kan van alles spelen waardoor de stress oploopt: te hoge werkdruk, te weinig waardering, onvoldoende eigen verantwoordelijkheid, onzekerheid over de toekomst, pesten, geweld. Hierdoor kunnen klachten ontstaan die variëren van lichte overbelasting tot een stevige burn-out.

Barrières overwinnen

Preventie zit vaak in een goed gesprek, in het samenspel tussen leidinggevende en medewerker. Dat klinkt logisch. Toch staan er in de praktijk drempels in de weg, zowel bij leidinggevenden als medewerkers. Medewerkers moeten bijvoorbeeld in de huidige arbeidsmarkt best wat overwinnen om hun grenzen bespreekbaar te maken. En niet elke leidinggevende is automatisch een kei in communiceren, signaleren, doorvragen, niet oordelen en voorbeeldige omgangsvormen.

Waar kunt u verschil maken?

 

  • Voldoende kennis van en ervaring met het (h)erkennen van stresssignalen en goede communicatieve vaardigheden helpen uitval voorkomen. Met training en voorlichting zijn hier grote stappen te maken.
  • Persoonlijkheid en eigen normen en waarden van de leidinggevende beïnvloeden de communicatie. Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die open is. Zelfreflectie en zelfinzicht (waar ook met trainingen aan te werken is) kan waardevol zijn.
  • De organisatiecultuur: voelen mensen zich veilig om lastige onderwerpen te delen met collega’s? Is het geaccepteerd om hulp te vragen? Maak zaken bespreekbaar om veranderingen op gang te brengen.
  • Ook de eigen werkstress van de leidinggevende speelt een rol. Zorg daarom voor beleid waarin ook aan het welbevinden van leidinggevende is gedacht, bijvoorbeeld door het inzetten van coaching of onderlinge intervisies.

Meer weten?

Arbo Unie heeft een breed en praktisch aanbod van instrumenten en beproefde begeleidingsvormen om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen. Neem contact op met Benedikte Welten via benedikte.welten@arbounie.nl of bel 06 5250 2228.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht