1. Vragen over Eurogrit

Vragen over Eurogrit

Onlangs was het product Eurogrit in het nieuws, een aluminium silicaat (smeltslak) straalmiddel waarin asbestvezels aanwezig kunnen zijn.
Het gaat om asbest van het type chrysotiel, ook wel “witte asbest” genoemd, dat in zeer lage concentraties voorkomt.

Asbest is een gevaarlijke stof. Of er daadwerkelijk sprake is van een risico voor werknemers hangt af van de mate en duur van blootstelling die men via inademing heeft ondergaan. Werkzaamheden met grit worden doorgaans uitgevoerd via een straalhelm of adembescherming met een FFP3 filter. Indien hygiënisch gewerkt wordt conform arbeidsvoorschriften bieden deze vormen van adembescherming voor de medewerker ook voldoende bescherming tegen asbestvezels. 

In principe dienen daar waar straalwerkzaamheden plaatsvinden emissie beperkende maatregelen getroffen te zijn om verspreiding van stof te voorkomen. Eventuele blootstelling voor omstanders zal dan ook afhankelijk zijn van deze mate van afscherming die toegepast is. 

Voordat de aanwezigheid van asbest is vastgesteld kunnen echter werkzaamheden (met het opruimen van grit) hebben plaatsgevonden waarbij geen asbestregiem is gehanteerd. Hierdoor zou indirecte blootstelling aan asbestvezels kunnen zijn opgetreden, doordat deze bijvoorbeeld op kleding terecht zijn gekomen. Echter, op enkele plekken waar het straalgrit is toegepast, hebben analyses door deskundigen plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat in het stof en in gebruikte grit op de meeste plekken geen asbestvezels (meer) te vinden zijn.
 
Houd voor actuele informatie de nieuwsberichten van de overheid en inspectie SZW in de gaten.

Voor nadere adviezen, voorlichting aan de medewerkers of een passende beoordeling van eventuele blootstelling aan asbest in uw situatie kunt u contact opnemen met:

Expertise Centrum Toxische Stoffen, Arbo Unie
petra.beurskens@arbounie.nl tel: +31(0)6 5250 2331 
andrea.hiddinga@arbounie.nl tel: +31(0)6 5250 1039

Zie voor meer informatie ook:
https://www.arbounie.nl/werkgever/ects/gevaarlijke-stoffen/asbest 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht