1. Wat kunt u binnenkort van het UWV verwachten

Wat kunt u binnenkort van het UWV verwachten?

Binnenkort krijgt u misschien een brief over Ziektewet-flex-uitkeringen die het UWV in januari 2013 tot en met juni 2013 heeft toegekend aan uw (ex)werknemers. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van uw premie ZW-flex voor 2015.

Heeft u (ex-)werknemers aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend? Dan ontvangt u in januari 2014 een brief met een overzicht van deze uitkeringen. Met dit overzicht kunt u kopieën opvragen van de beslissingen die het UWV in januari tot en met juni 2013 aan uw (ex-)werknemer(s) hebben gestuurd. Deze kopieën heeft u niet eerder van hen ontvangen.

Waarom ontvangt u deze kopieën?

Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen: de gedifferentieerde premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), die op 1 januari 2013 is ingevoerd.

Gedifferentieerde premie ZW-flex 2015

De gedifferentieerde premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die het UWV in 2013 heeft toegekend aan flexwerkers. Heeft u geen (ex-)werknemers aan wie UWV een Ziektewet-uitkering heeft toegekend? Dan betaalt u alleen de minimumpremie. In 2014 is deze premie voor grote werkgevers 0,14%. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie. In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst u over de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk voor het premiejaar 2015.

Beperk de gevolgen

Met de verzuimbegeleiding voor ex-medewerkers door Arbo Unie worden bijvoorbeeld tijdig veranderingen in benutbare mogelijkheden gesignaleerd die van invloed zijn op de ZW- en/of WGA-uitkering. Zo voorkomt u dat u twaalf jaar de financiële lasten draagt voor een tijdelijke medewerker die na één dag ziek is geworden. Kijk voor meer informatie bij onze diensten Grip op Derde Spoor en Grip op Lang Verzuim met Dossieranalyse.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht