1. Weblog Wim Schimmel November 2015

Weblog Wim Schimmel November 2015

‘Het systeem zit in een houdgreep’

Wanneer we iets aan preventie willen doen, is het cruciaal dat bedrijfsartsen beroepsziekten opsporen. Maar op dit moment wordt het melden van beroepsziekten gekoppeld aan aansprakelijkheid van de werkgever. Een situatie die de branche in een spagaat brengt en waar dus eerst iets aan moet veranderen.

Nu is het zo dat de bedrijfsarts een beroepsziekte meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en ook aan de werknemer. Het logische effect is dat een advocaat van de werknemer vervolgens de werkgever aansprakelijk stelt. Dat is wat er in de praktijk gebeurt. En dan wordt die werkgever weer heel boos op de bedrijfsarts. Wat maak je me nou? Daarmee zijn schadevergoedingen en preventieve maatregelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik vind dat erg onverstandig. Het systeem om preventieve maatregelen te nemen, zit dan namelijk in een houdgreep.

Laten we voor een goed voorbeeld eens naar de luchtvaart kijken. Piloten worden geacht incidenten te melden bijvoorbeeld over een gemaakte fout. Zodat er maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat iets nog eens gebeurt. Als elke melding tot aansprakelijkheidskwesties zou leiden, dan meldt niemand meer iets. En dan zijn er geen voorzorgsmaatregelen meer. Met alle gevolgen van dien.

Mijn oproep is: pas het systeem van beroepsziekten opsporen aan zoals in de luchtvaart. Dan kun je de focus echt leggen op maatregelen om beroepsziekten voorkomen. De oplossing is eenvoudig: de melding aan de werknemer weghalen. Dus niet meer melden dat je op zijn of haar casus een beroepsziekte bij het NCvB hebt gemeld, maar melden op een generieke manier. Dan koppel je de aansprakelijkheid los van de beroepsziekte en kun je gericht op zoek naar preventieve maatregelen.

Tweede oplossing is, zoals branchevereniging OVAL voorstelt, om medische dossiers van werkenden door te nemen en steekproefsgewijs te toetsen of er sprake is van een beroepsziekte. Het gaat er namelijk niet om dat er een specifieke situatie bovenkomt waar fout is gehandeld, maar dat je als branche en beroepsgroep preventieve programma’s kan opstellen om te voorkomen dat beroepsziekten ontstaan.  

Tot slot nog even iets over het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen. Die is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat blijkt ook wel uit de enorme stijging van het aantal meldingen bij het NCvB. Simpelweg, omdat iedereen zich realiseert hoe belangrijk dit thema is. Maar met alleen maar meldingen zijn we er niet. Laten we de focus leggen op preventie. Daar wordt iedereen beter van!

Wim Schimmel
CEO Arbo Unie

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht