1. Week van de werkstress Werkstress voorkomen ga op tijd het gesprek aan

Week van de werkstress Werkstress voorkomen: ga op tijd het gesprek aan

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van werkgerelateerde psychische klachten en dat cijfer lijkt te stijgen. Hoger verzuim leidt tot hogere werkgeverskosten. Echter verzuim door werkstress gaat vooral ten koste van je medewerkers. Investeer op tijd in de mentale veerkracht van werknemers. Wat kunt u als werkgever direct al doen om uitval te voorkomen?

Alert zijn is belangrijk. Wat gebeurt er op de werkvloer? Er kan van alles spelen waardoor de stress oploopt: te hoge werkdruk, te weinig waardering, onvoldoende eigen verantwoordelijkheid, onzekerheid over de toekomst, pesten, geweld. Hierdoor kunnen klachten ontstaan die variëren van lichte overbelasting tot een stevige burn-out.

Barrières overwinnen

Preventie zit vaak in een goed gesprek, in het samenspel tussen leidinggevende en medewerker. Dat klinkt logisch. Toch staan er in de praktijk drempels in de weg, zowel bij leidinggevenden als medewerkers. Medewerkers moeten bijvoorbeeld in de huidige arbeidsmarkt best wat overwinnen om hun grenzen bespreekbaar te maken. En niet elke leidinggevende is automatisch een kei in communiceren, signaleren, doorvragen, niet oordelen en voorbeeldige omgangsvormen.

Waar kunt u verschil maken?

  • Voldoende kennis van en ervaring met het (h)erkennen van stresssignalen en goede communicatieve vaardigheden helpen uitval voorkomen. Met training en voorlichting zijn hier grote stappen te maken.
  • Persoonlijkheid en eigen normen en waarden van de leidinggevende beïnvloeden de communicatie. Iemand die moeite heeft met emoties, stelt andere vragen dan iemand die open is. Zelfreflectie en zelfinzicht – waar ook met trainingen aan te werken is - kan waardevol zijn.
  • De organisatiecultuur: voelen mensen zich veilig om lastige onderwerpen te delen met collega’s? Is het geaccepteerd om hulp te vragen? Maak zaken bespreekbaar om veranderingen op gang te brengen.
  • Ook de eigen werkstress van de leidinggevende speelt een rol. Zorg daarom voor beleid waarin ook aan het welbevinden van leidinggevende is gedacht, bijvoorbeeld door het inzetten van coaching of onderlinge intervisies.

Meer weten?

Arbo Unie heeft een breed en praktisch aanbod van instrumenten en beproefde begeleidingsvormen om medewerkers en leidinggevenden te ondersteunen.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht