1. Werk maken van gezonde werktijden

Werk maken van gezonde werktijden

In onze 24-uurseconomie maken heel wat mensen lange dagen. Of ze werken ’s nachts of op onregelmatige tijden. Dat is onvermijdelijk maar het vraagt veel van medewerkers, zowel fysiek als in sociaal opzicht. Hoe kun je er als werkgever aan bijdragen dat ze dit zo lang mogelijk in goede gezondheid volhouden? En wat kunnen medewerkers zelf doen? Die vragen worden steeds belangrijker nu mensen langer doorwerken en de werkvloer op veel plaatsen vergrijst.

“Veel mensen met onregelmatige werktijden en nachtwerk lijden aan slaapgebrek”, zegt Martin Bos, strategisch arbeids- en organisatiedeskundige bij Arbo Unie: “Te weinig slaap leidt tot vermoeidheid en concentratieverlies, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Ook zijn er gezondheidsrisico’s: zo komen overgewicht, diabetes en een verhoogd cholesterol vaker voor bij medewerkers met onregelmatige werktijden. Die lichamelijke gevolgen gaan sterker spelen naarmate de leeftijd van de medewerker vordert. Van oudsher waren in veel cao’s daarom vrijstellingen voor nachtwerk opgenomen voor oudere medewerkers. Maar die regelingen zie je langzaamaan verdwijnen. Ook omdat er onvoldoende jongeren zijn om het nachtwerk op te vangen.”

Schuiven met roosters

De gezondheids- en veiligheidsrisico’s zijn niet weg te nemen, maar wel te beperken. Bijvoorbeeld door de werkroosters aan te passen aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Zo blijkt het traditionele continurooster – 5 keer ’s nachts, 5 keer ’s middags en 5 keer ’s ochtends werken – niet optimaal; het lichaam raakt minder ontregeld als je diensten sneller afwisselt, al na een paar dagen. “Ook met de start- en eindtijden kun je schuiven om gezondheidsrisico’s te beperken. Wij kunnen organisaties helpen hun roosters te beoordelen: we toetsen niet alleen of ze voldoen aan de ingewikkelde arbeidstijdenwet, maar kijken vooral ook of ze beter kunnen. En hoe. Daarnaast geven we workshops aan medewerkers over de relatie tussen werktijden en gezondheid en veiligheid. Inclusief tips over voeding, bewegen en slapen. Dat draagt er allemaal aan bij dat mensen ook met onregelmatige werktijden en lange dagen gezond en fit de eindstreep halen.”

Meer weten?

Heb je vragen voor Martin Bos over gezonde en veilige werktijden? Neem dan contact met hem op via martin.bos@arbounie.nl of 06 5250 0322.

Deel deze pagina

Terug naar nieuwsoverzicht