webinar Wees zuinig op je 55-plussers 1396x406
 
  1. Wees zuinig op je 55plussers

Wees zuinig op je 55-plussers

“De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer stijgt. Waar de een fysiek en mentaal fit blijft, krijgt een ander te maken met chronische ziekten en arbeidsbeperkingen. Ontdek in dit webinar wat je kunt doen om te zorgen dat je werknemers fluitend hun pensioen halen en optimale werkprestaties blijven leveren."

Jos van Rooyen (bedrijfsarts Arbo Unie) gaf tijdens dit webinar vanuit zijn ervaring verschillende gezondheids- en HR-interventies die een leven lang optimaal werken kunnen stimuleren.

Wat hebben jouw werknemers nodig om optimaal te kunnen presteren? Hoe stimuleer je verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling, het bijhouden van de fysieke en mentale conditie en een positieve kijk op de werk? Wanneer begin je daarmee? En in hoeverre heb jij als werkgever voldoende geïnvesteerd in werkomstandigheden, scholing, mobiliteit en psychosociale factoren als autonomie en support? Ontdek dat bij een goede begeleiding oudere werknemers je organisatie nog heel veel te bieden hebben.

Kijk terug

Jos van Rooijen 420x420px

Jos van Rooyen is een senior bedrijfsarts / consultant met veel ervaring binnen de grootzakelijke markt.