Grip op derde spoor WGA

Voor werkgevers, die verantwoordelijk zijn voor de kosten van de WGA-uitkering, is de begeleiding van (ex-) werknemers een speerpunt. We helpen je met de juiste aanpak om zieke (ex-) werknemers te activeren naar inzetbaarheid en de mate van arbeidsongeschiktheid te verbeteren. Met als doel om de kosten zo laag mogelijk te maken.

Derde Spoor WGA

Als werkgever betaal je geen premies voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA), maar draag je wel de kosten van de WGA-uitkering voor de (ex)-werknemer en de bijbehorende kosten voor de begeleiding. Deze uitkering wordt via premies aan de werkgever toegerekend voor een periode van maximaal 10 jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van de instroom in de WGA vanuit de organisatie. Logisch dus dat je als werkgever arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen.

Goede begeleiding loont

Arbo Unie ondersteunt met Grip op Derde Spoor bij de begeleiding en activering van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers - ook als zij inmiddels uit dienst zijn. Belangrijk uitgangspunt is een tijdige signalering van veranderingen in benutbare mogelijkheden. Dit kan namelijk consequenties hebben voor de doorbetaling van de WGA uitkering.

Inzet van Grip op Derde Spoor werkt als volgt:

  • een arbeidsdeskundige beoordeelt twee keer per jaar of er verandering is in de benutbare mogelijkheden van de zieke ex-werknemer
  • bij verandering in benutbare mogelijkheden en mogelijke consequenties voor arbeidsongeschiktheid stelt de bedrijfsarts een inzetbaarheidsprofiel op
  • aanvraag van een herbeoordeling door de werkgever
  • voor tijdelijke volledig arbeidsongeschikten wordt één keer per jaar een
    inzetbaarheidsprofiel opgesteld.

We beperken de schade door WGA-uitkeringen bij (ex-) medewerkers tot een minimum.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Grip op derde spoor Ziektewet

Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kun je veel geld besparen.

Grip op lang verzuim met dossieranalyse

Laat langlopende verzuimdossiers tijdig door ons beoordelen om onvoorziene risico’s te vermijden.