Grip op derde spoor Ziektewet

Als werkgever wil je de kosten van loondoorbetaling of premies zo laag mogelijk te houden. Door invloed uit te oefenen op de re-integratie van (ex) medewerkers kun je veel geld besparen. Arbo Unie zet de juiste verzuimbegeleiding in om zieke (ex) werknemers te activeren naar herstel.

Derde spoor Ziektewet

Werkgever zijn voor de Ziektewet, betekent dat je tijdens de eerste twee ziektejaren het risico draagt voor ex-werknemers die recht hebben op een Ziektewetuitkering. Je betaalt ook de uitkering en biedt verzuimbegeleiding aan werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 4 weken na uit dienst gaan ziek worden. Logisch dus dat je als werkgever langdurig verzuim wilt voorkomen.

Ontzorgen

Met Grip op Derde Spoor Ziektewet ondersteunt Arbo Unie je met kennis en ervaring van verzuimreductie en schadelastbeperking. Gericht op de begeleiding van zieke ex-werknemers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na uitdiensttreding. Met als doel om het (langdurig) verzuim van medewerkers te beperken en de lasten tot een minimum te beperken.

Grip op Derde Spoor Ziektewet van Arbo Unie bestaat uit:

  • inzet van een vast team van bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen
  • een spreekuur met de bedrijfsarts elke 6 weken
  • een arbeidsdeskundig onderzoek in week 26

Het begeleidingstraject eindigt wanneer de ex-medewerker is hersteld.

Schadelast beperken

Door invloed uit te oefenen op het ziekteproces van ex-werknemers bespaart u kosten. Met regelmatige contactmomenten, zodat we tijdig signaleren wanneer de ex-medewerker weer benutbare mogelijkheden heeft en de verantwoordelijkheid voor de ZW-uitkering kan vervallen. 
Arbo Unie heeft de kennis en ervaring om je daarmee te helpen. 

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Grip op derde spoor WGA

De hoogte van de WGA premie is afhankelijk van de instroom vanuit je organisatie. Logisch dus dat je als werkgever arbeidsongeschiktheid wilt voorkomen.

Grip op lang verzuim met dossieranalyse

Laat langlopende verzuimdossiers tijdig door ons beoordelen om onvoorziene risico’s te vermijden.