Innovatielab logo

Organisatie

Het denken over werk en gezondheid en het sturen op productiviteit en inzetbaarheid, lijkt door een aaneenschakeling van technologische én sociale innovaties in een nieuwe fase aanbeland: een veranderende tijdsgeest waarbij economische groei onlosmakelijk verbonden wordt met persoonlijke bloei. Het plaatst HR in een nieuw strategisch perspectief.


Anders durven kijken naar werk en gezondheid vindt zijn weerklank in de opzet en invulling van het InnovatieLab Optimaal Werken, waarbij plenaire keynotes en groepsdialogen worden afgewisseld met interactieve kleinschalige expertsessies: alle betrokkenen worden uitgedaagd met een open vizier, buiten de gebaande paden en over de grenzen van de eigen organisatie en denkkaders heen te denken.

Gesprekspartners

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee