Privacy

Hieronder vind je onze informatie aan werknemers over Privacy.

Wat gebeurt er met uw privacy gevoelige informatie?

U komt op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Hij stelt u vragen en maakt hiervan aantekeningen in zijn computer. En ondertussen denkt u: wat gebeurt er met mijn gegevens... Heel begrijpelijk. Daarom heeft Arbo Unie een privacyreglement. Hierin staat van wie deze informatie is, hoe wij uw gegevens vastleggen en wie uw gegevens mag bekijken.

Waarom heeft Arbo Unie een privacyreglement?

Om u goed te kunnen helpen, hebben onze professionals uw gegevens nodig. We gaan er vanuit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In ons privacyreglement staat hoe wij uw gegevens verwerken, wie uw gegevens mag inzien en hoe wij uw gegevens bewaren.

Welke gegevens houdt Arbo Unie van mij bij?

• Gegevens van uw werkgever zoals naam van uw organisatie, adresgegevens, uw functie en soort dienstverband.

• Gegevens over uzelf zoals uw naam, adres, geslacht, geboortedatum en Burgerservicenummer.

• Persoonlijke informatie zoals uw ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten of uitslagen van keuringen. En soms beschikken wij over gegevens die met uw toestemming afkomstig zijn van uw huisarts of medisch specialist.

Hoe bewaart Arbo Unie mijn gegevens?

Vaak staan uw gegevens op papier, in brieven, e-mails of in aantekeningen van bijvoorbeeld uw bedrijfsarts. Al deze gegevens bewaart Arbo Unie in een gesloten archief met dossiers over alle werkgevers en werknemers. Het grootste gedeelte van uw gegevens bewaren we veilig in onze eigen digitale administratie. Dit zorgt ervoor dat we snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Dit systeem is alleen toegankelijk voor werknemers van Arbo Unie. Daarnaast moeten zij een persoonlijke autorisatie hebben om onderdelen van een dossier te kunnen bekijken. Het systeem is niet gekoppeld aan andere systemen.

Wie kan binnen Arbo Unie mijn gegevens inzien?

Uw bedrijfsarts (en zijn waarnemer tijdens afwezigheid) mag uw medische gegevens inzien. Hij of zij is ook degene die tijdens het spreekuur die gegevens vastlegt. Daarnaast kunnen andere professionals werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Denk hierbij aan een arbo-verpleegkundige of re-integratieadviseur. Zij verzamelen tijdens het contact met u gegevens over bijvoorbeeld uw ziekmelding. Daardoor kan de bedrijfsarts beter zijn of haar werk doen. Ook de assistent van de bedrijfsarts heeft beperkt toegang tot uw gegevens. Bijvoorbeeld voor het maken van een planning of de administratieve verwerking van de spreekuren.

Andere werknemers van Arbo Unie mogen uw gegevens niet inzien. Alleen voor die professionals die op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever worden ingeschakeld, wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij moet u denken aan een arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij krijgen alleen die informatie die noodzakelijk is om u optimaal te kunnen helpen. En deze informatie krijgen zij pas nadat u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?

Uw werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Dus ook niet dat van u. Uw werkgever krijgt, wat uw persoonlijk dossier betreft, wel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om uw werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die wij met u maken.

Kan ik informatie uit mijn eigen medisch dossier inzien?

Natuurlijk kunt u dat. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Arbo Unie. U kunt alleen informatie krijgen over uzelf. Niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.

Over Arbo Unie

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg. Wij helpen organisaties vooruit door werknemers een leven lang optimaal te laten werken. Op een veilige en productieve manier zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland die deze filosofie delen en die willen investeren in mensen.

Download info

Download hier deze informatie in pdf

Download hier het Privacy-reglement in pdf

Onafhankelijke bedrijfsarts

De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is wat Arbo Unie betreft een groot goed, ongeacht door wie deze wordt betaald. Onze professionals kunnen die onafhankelijke rol op een adequate en doeltreffende manier invullen. De bedrijfsarts is immers een medische professional die heel goed in staat is, om de belangen van zowel werkgever als werknemer op een onafhankelijke manier af te wegen. Met een advies gericht op het realiseren van herstel en re-integratie, waarbij hij zich conformeert aan de beroepseed en wet- en regelgeving. De dagelijkse praktijk wijst uit dat dit goed werkt.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee