Nedtrain-Ns

Dit deel van de website is bestemd voor medewerkers die momenteel bij NedTrain werkzaamheden verrichten en/of in het verleden hebben verricht. 

Bij NedTrain, dochter van NS, is in oude verflagen van sommige treinen in juni 2015 Chroom-6 aangetroffen. In vaste vorm brengt Chroom-6 de gezondheid en het milieu geen schade toe. Chroom-6 is alleen schadelijk in stof of damp vorm bij langdurige en/of veelvuldige blootstelling. Mits de veiligheidsinstructies goed gevolgd worden lijken de risico’s van blootstelling verwaarloosbaar.

Informatiepunt en aanmelden voor (onafhankelijk) medisch onderzoek via het CAOP

Voor (oud)medewerkers (incl. uitzendkrachten, zzp‘ers) van NedTrain met vragen over Chroom-6 is nu bij het CAOP een onafhankelijk informatiepunt opgezet. NedTrain wil dat er geen enkele drempel is voor mensen met vragen. Daarom is er nu dit onafhankelijke informatiepunt ingericht onder regie van het CAOP. Zowel huidige medewerkers als oud-medewerkers kunnen bij het CAOP terecht met al hun vragen. Het informatiepunt bij het CAOP is van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via nummer: 070-376 54 58. Je kunt het COAP ook mailen via infochroom6NS@caop.nl.

Of benaderen per postadres:
CAOP / Informatiepunt Chroom 6 NedTrain
Antwoordnummer 10689
2501 BW Den Haag

Wanneer is medisch onderzoek relevant?

Als je risicovormende werkzaamheden hebt uitgevoerd aan Chroom-6 houdende materialen en/ of als je vermoedt dat je klachten hebt, dan kun je je aanmelden voor medisch onderzoek. Door middel van medisch onderzoek kan niet worden vastgesteld of je überhaupt bent blootgesteld aan Chroom-6. Medisch onderzoek is zinvol als je één van onderstaande klachten hebt. Mochten in de toekomst dergelijke klachten ontstaan, dan blijft dit aanbod gelden.

Indien Chroom-6 iemands gezondheid heeft geschaad dan kan dat zich uiten in klachten zoals:

• wondjes in de neus/neusbloedingen
• uitslag, zweren of ontstekingen aan de huid of ogen
• beperkte(re) longcapaciteit/-functie

Onafhankelijke toetsing en volledige openheid

NS vindt het belangrijk dat (oud-)medewerkers kunnen vertrouwen op alle maatregelen die zijn en worden getroffen en dat er volledige duidelijkheid komt over eventuele gezondheidsrisico’s nu en in het verleden. Daarom wordt de Chroom-6 aanpak binnen NS getoetst door een commissie van onafhankelijke deskundigen. Juist omdat er bij medewerkers zorgen leven, wil NS hierin volledig transparant zijn.

Hoe kom ik in aanmerking voor medisch onderzoek bij Arbo Unie?

Na registratie ontvang je van het CAOP een vragenlijst. Indien je een medisch onderzoek wenst ontvangt Arbo Unie van het CAOP jouw gegevens. Arbo Unie stuurt je een email met een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen en het medisch onderzoek in te plannen bij een Arbo Unie vestiging. Een aantal specifieke locaties zijn hier landelijk voor geselecteerd.

Jouw privacy blijft beschermd

De resultaten van het medisch onderzoek en de inhoud van het gesprek met de bedrijfsarts worden niet met de NS gedeeld.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee