Ontslag

Als werknemer mag je niet zomaar ontslagen worden. De werkgever heeft hier een goede reden nodig.

Voorwaarden voor ontslag

  • De werkgever vraagt toestemming aan het UWV.
  • Het UVW kijkt of de werkgever zich aan de regels voor ontslag houdt.
  • Een werknemer mag niet ontslagen worden op grond van zijn ras, geloof of politieke overtuiging.
  • Tijdens de eerste 2 jaar van langdurige ziekte mag je niet ontslagen worden.
  • Tijdens je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof mag je niet ontslagen worden.
  • Als er sprake is van een verstoorde werkrelatie, moet de werkgever eerst zijn best hebben gedaan om de relatie te herstellen.

Ontslagvergunning

Het UWV geeft een ontslagvergunning af voor de volgende mogelijkheden:

  • Als de werknemer bijvoorbeeld fraude heeft gepleegd, teveel ziekteverzuim heeft, of de werkrelatie ernstig verstoord is.
  • Om bedrijfseconomische reden. De werknemer is bijvoorbeeld boventallig verklaard.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met het ontslag of het proces hiervan, moet je binnen 6 maken bezwaar gemaakt hebben bij het UWV.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee