Wetswijzigingen

De recente wetswijzigingen lees je hier.

Ontslagrecht

Het kabinet is akkoord gegaan met voorstellen van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de arbeidsmarkt te hervormen. Dit betekent dat werkgevers straks werknemers zonder voorafgaande toets kunnen ontslaan, maar wel de eerste periode van werkloosheid betalen.

De hoofdlijnennotitie, die minister Kamp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is een uitwerking van de afspraken over ontslag en WW die de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gemaakt in het begrotingsakkoord 2013.

De veranderingen:

  • Straks mag een werkgever een werknemer ontslaan zonder toetsing vooraf.
  • De opzegtermijn van werkgevers en werknemers om een contract te kunnen beëindigen wordt voortaan twee maanden voor iedereen.
  • De werkgever gaat de kosten dragen van de eerste periode van werkloosheid van ontslagen werknemer, tot maximaal zes maanden.
  • Werknemers krijgen vanaf 2014 bij onslag een transitiebudget. Dat bestaat uit een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris.


Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee