Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms ervaar je knelpunten in werk of privé. Dan is het prettig als iemand je helpt om die knelpunten op te lossen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is er zowel voor problemen die voortvloeien uit de werksituatie en als uit de privé-situatie. Te denken valt aan verstoorde arbeidsverhoudingen, reorganisaties, ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen die invloed hebben op het werk. Uiteraard met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy.

De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt je om inzicht te krijgen in jouw problematiek. Daarnaast wordt je vaardigheden geleerd om zelfstandig problemen op te lossen. Zo kan je weer het heft in eigen handen nemen.

Zo kan je met plezier weer aan de slag.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee