Arbowet

Wijziging Arbowet 2017: update

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Begin 2017 heeft een openbare internetconsultatie plaatsgevonden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. De reacties waren voor het ministerie van SZW aanleiding om het ontwerp van het Arbeidsomstandighedenbesluit op enkele inhoudelijke punten aan te passen of van een nadere toelichting te voorzien. Het ministerie publiceerde 3 april 2017 het verslag met de uitkomsten van de internetconsultatie. Lees meer.

De vernieuwde Arbowet gaat waarschijnlijk vanaf 1 juli 2017 in. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel? In de flyer vind je alle informatie overzichtelijk op een rij.

Bekijk webinar over vernieuwde Arbowet

Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor HR, de preventiemedewerkers, OR en natuurlijk alle medewerkers? Hoe kun je jouw organisatie hierop goed voorbereiden? Bekijk dit webinar voor de belangrijkste informatie, advies en tips over de implementatie van de wijzigingen van de vernieuwde Arbowet.

Preventie

De vernieuwde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Vooral het vermijden van een te hoge werkdruk is uiterst belangrijk.

Prominentere rol preventiemedewerker

De positie van de preventiemedewerker wordt door de vernieuwing van de Arbowet verstevigd. Met als doel dat deze nog beter wordt ingezet om de werkgever te ondersteunen bij de zorg voor de dagelijkse arbeidsveiligheid en -gezondheid van alle medewerkers. Hoe kun je je preventiemedewerker(s) helpen die zwaardere rol goed in te vullen? Arbo Unie geeft trainingen preventiemedewerker Upgrade die dieper ingaan op deze nieuwe rol op 10 mei in Utrecht, 17 mei in Rotterdam en 15 juni in Eindhoven.

Belangrijkste wijzigingen Arbowet

De essentie: optimaal werken bevorderen

Arbo Unie heeft de voortgang van het wetsvoorstel van meet af aan op de voet gevolgd. Mede via brancheorganisatie OVAL hebben we ons uitgesproken over de inhoud van de nieuwe wet. Arbo Unie is groot voorstander van extra aandacht voor preventie. Ook wij richten ons bij voorkeur niet op ziekte, maar op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Samen met werkgevers kijken we waar we dat kunnen verbeteren. Op een veilige, gezonde en productieve manier. Altijd met als doel om optimaal werken te bevorderen.


Navigatie

Arbowet 2017

Vragen en antwoorden vernieuwde Arbowet

Wat betekent de nieuwe Arbowet voor rol preventiemedewerker?

Grip op preventie

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee