Beroepsvaccinatie

Biologische agentia kunnen leiden tot verschillende gezondheidseffecten. Eén groep gezondheidseffecten betreft infectieziekten, die veroorzaakt worden door (levende) biologische agentia. 

Hierbij worden onderscheiden: 

Infecties kunnen een werkgebonden oorzaak hebben (besmetting via of tijdens het werk, verminderde weerstand door het werk) of invloed hebben op het werk (verminderd presteren). Ook kan er sprake zijn van besmetten van cliënten, patiënten of collega’s (de zogenaamde risicovormers). Risicogroepen zijn ondermeer medewerkers in de zorg en kinderopvang, vuilnisophaal, schoonmaak, politie, ambulance, vleesverwerking, rioolwerkers en medewerkers die voor het werk naar het buitenland reizen. 

Expertise 

Vanuit het ECTS werken arbeidshygiënisten samen met bedrijfsartsen, gespecialiseerd in infectieziekten. Hierdoor kunnen wij adviseren over zowel de werkplekaspecten als de medische aspecten van infectieziekten. U kunt bij ons terecht voor: 

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail