1. Maak kennis met het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid

Maak kennis met het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid

Met ruim 900 professionals in uiteenlopende disciplines, klanten in diverse sectoren en samenwerkingen met verschillende universiteiten bouwen we bij Arbo Unie elke dag kennis op. Die we inzetten om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Al deze kennis en activiteiten daaromheen is nu samengebracht in het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid.

het Arbo Unie kennisinstituut Werk en Gezondheid

De kracht van kennis

Met het Kennisinstituut Werk en Gezondheid wil Arbo Unie de kennis die ze in huis heeft, opbouwt en ontwikkelt, zichtbaarder maken en beter ontsluiten. Zowel voor organisaties die gebruikmaken van de Arbo Unie-dienstverlening als voor de eigen organisatie. Senior onderzoeker Iris Arends is aangesteld als directeur om hier vorm aan te geven. Hierin zijn het afgelopen jaar al mooie stappen gemaakt. Iris: “We hebben het kennisinstituut opgezet op drie pijlers: wetenschappelijk onderzoek, het verspreiden en implementeren van kennis en specialistische expertise en het uitdragen van sectorkennis. Elke pijler met z’n eigen activiteiten en mogelijkheden.”

Kennisagenda

De pijler wetenschappelijk onderzoek komt voort uit de academische samenwerkingen die Arbo Unie met verschillende universiteiten heeft opgezet. Hier werken professionals van Arbo Unie al jaren samen met wetenschappers. Enerzijds om de effectiviteit van de dienstverlening te onderzoeken, valideren en versterken. En andersom om de wetenschap te voeden met kennis, ontwikkeling en relevante vraagstukken uit de praktijk. “Het onderzoek willen we goed aan laten sluiten bij uitdagingen van klanten op het gebied van werk en gezondheid”, vertelt Iris. “We hebben een kennisagenda opgesteld voor de komende vijf jaar. Hiervoor hebben we input opgehaald bij klanten en deze gekoppeld aan kennisvragen die vanuit de wetenschap beantwoord kunnen worden.” Deze kennisagenda is gebaseerd op drie hoofdthema’s die bij organisaties hoog op de agenda staan:

  • Verzuim en werkfunctioneren. Dat gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar verschillen in levensfases: hoe veranderen behoeften om goed te kunnen blijven functioneren of om te herstellen bij verzuim? Maar ook om beter gebruik van data om meer grip op verzuim te krijgen.
  • Fysieke risico’s en gezondheidsproblemen. Denk hierbij aan onderzoek naar optimalisering van belasting in fysiek zwaar werk, maar bijvoorbeeld ook aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de ontwikkeling van beroepsziekten en aan de impact van automatisering en mechanisering.
  • Mentale gezondheid. Hieronder valt onderzoek dat gericht is op het versterken van het psychosociale werkklimaat: hoe zorg je voor commitment van het management om te investeren in mentale gezondheid en hoe betrek je leidinggevenden hierbij? Welke interventies zijn effectief? Maar ook onderzoek rondom het voorkomen van werkstress en mentale problemen.

Expertise en kennisdeling

Veel medewerkers van Arbo Unie beschikken over zeer specialistische kennis. Bijvoorbeeld over ergonomie, machineveiligheid of blootstelling aan bepaalde toxische stoffen, maar ook verschillende medische gebieden. Iris: “We hebben bijvoorbeeld zij-instromers in huis die als cardioloog of gynaecoloog hebben gewerkt en vanuit die ervaring specialistische kennis hebben. En die dus ingezet kunnen worden om bijvoorbeeld mee te kijken naar een ECG of bij overgangsklachten meedenken over een aanpak op maat. Al die specifieke expertise inventariseren we, om die vervolgens ook beter te kunnen delen met collega’s én beschikbaar te maken voor onze klanten.”

Sectorkennis in kaart

Ook de derde pijler helpt de dienstverlening verder. “Arbo Unie beschikt over een schat aan – geanonimiseerde - gegevens rondom onder meer verzuim en herstel bij de meest uiteenlopende organisaties”, licht Iris toe. “Ook hier kunnen we veel inzichten en informatie uit halen: wat zijn bijvoorbeeld de gemiddelden in verzuimduur, per diagnose? Hoe ontwikkelt zich dat door de jaren heen? We hebben een aantal sectorspecialisten aangewezen binnen Arbo Unie om hiermee aan de slag te gaan, en bijvoorbeeld voor onderwijs en industrie, rapportages te maken. Die onze klanten dan ook weer inzicht geven: hoe doen wij het ten opzichte van het gemiddelde? Wat zien we in onze sector?” 

Van kennis naar praktijk

Zo draagt het Kennisinstituut vanuit elke pijler – of een combinatie daarvan - bij aan versterking van de dienstverlening. “Waar het om gaat, is dat we onze kennis naar onze klanten en onze professionals brengen én vertalen naar praktijktoepassingen. Ter illustratie een recent onderzoek van collega Arnold Schriemer. Hij heeft met zijn onderzoek aangetoond dat docenten die gehoorproblemen ontwikkelen, na enkele jaren verminderd werkfunctioneren laten zien en een verhoogd risico om uit te vallen – en dat dit niet alleen geldt voor gymdocenten die in lawaaiige sportlokalen werken. Dat betekent dat het belangrijk is om gehoorproblemen vroegtijdig te identificeren. En dat het weleens zinvol zou kunnen zijn om bijvoorbeeld een heel docententeam een laagdrempelige, online gehoorscreening te laten doen. Zodat medewerkers die hier slecht op scoren, een tweede test kunnen krijgen bij de bedrijfsarts en zo nodig geadviseerd kunnen worden over mogelijke werkaanpassingen en doorverwezen kunnen worden naar een audiologisch centrum. Dat is een vervolgstap waar we nu naar kijken. Een mooi voorbeeld van hoe we kennis verspreiden en naar de praktijk brengen. Zoals dat ons met het kennisinstituut voor ogen staat.”

Meer weten?

Wil je meer informatie over het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid en wat dit voor jouw organisatie en medewerkers kan betekenen? Neem dan contact op met informatie@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Naar het nieuwsoverzicht

Kennisinstituut Werk en Gezondheid

Podcast: Ontdek het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid

In deze aflevering meer over actuele onderzoeken en hoe klantbehoeften worden omgezet in waardevolle inzichten en praktijkoplossingen.