Webinar-social-veiligheid-3

Webinar: Van pesten naar sociaal veilig gedrag

Ja, ik meld me aan
  1. Webinar van pesten naar sociaal veilig gedrag

2,6 miljoen werkenden zijn de dupe van pesten. Pesten is niet onschuldig, maar vormt een groot arbeidsrisico. Medewerkers kunnen last krijgen van stress, psychische problemen, depressies of uiteindelijk (langdurig) ziek worden. Hoe kun je als organisatie meer grip krijgen op pesten?

Op donderdag 29 februari van 12:00 tot 12:30 uur geeft Anita Koops, Strategisch Arbeids- en Organisatie Adviseur, het webinar ‘Van pesten naar sociaal veilig gedrag’. In het webinar vertelt Anita:

  • Wat pesten eigenlijk is en wat het verschil is met plagen
  • Waarom vriendjespolitiek de kans op pesten vergroot
  • Wat de impact van pestgedrag op de gepeste is
  • Wat redenen zijn om te pesten
  • Hoe je als individu of organisatie kunt reageren op pestgedrag

Na het webinar heb je meer inzicht in het effect van pesten en hoe je hier als organisatie het beste mee om kunt gaan. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer werkplezier, betrokkenheid, energie en minder verzuim.

Weten wat het effect van pesten is en hoe je hier als organisatie het beste mee om kunt gaan?

Meld je dan aan voor het webinar ‘Van pesten naar sociaal veilig gedrag’ met Anita Koops.