Leefstijlcheck

Coöperatie VGZ streeft naar een toegankelijke kwalitatief goede en betaalbare zorg voor haar verzekerden. Op een aantal uitzonderingen na heeft Coöperatie VGZ in vrijwel elk aanvullend pakket een preventiebudget opgenomen.

Dit preventiebudget kan de verzekerde o.a. inzetten voor een Leefstijlcheck.

Voor de levering van de meeste producten en diensten in de aanvullende polissen maakt Coöperatie VGZ afspraken met zorgaanbieders. Wil de verzekerde in aanmerking komen voor een vergoeding van de Leefstijlcheck, dan dient de zorgaanbieder een contract te hebben met de zorgverzekeraars behorend tot Coöperatie VGZ. Door het contracteren van zorgaanbieders kan Coöperatie VGZ haar verzekerden van dienst zijn bij het vinden van kwalitatief verantwoorde aanbieders tegen een aantrekkelijke prijs met een goede dekking en spreiding over Nederland. Arbo Unie verzorgt voor Coöperatie VGZ de leefstijlchecks.

U kunt bij Arbo Unie terecht voor onderstaand onderzoek. Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op om de leefstijlcheck in te plannen.

Hoe ziet een leefstijlcheck eruit?

Leefstijlcheck:

  1. Algemene vragenlijst gezondheid ter inventarisatie van diverse parameters over de gezondheidsstatus en risico’s van de verzekerde in kwestie
  2. Meting van bloeddruk
  3. Meting buikomvang & BMI
  4. Bloedonderzoek: cholesterol (totaal) & glucose
  5. Urineonderzoek (met standaard stick):eiwit, bloed & glucose
  6. Longfunctietest
  7. Audiologische screening en visusonderzoek (5 meter en 40 cm of 60 cm)
  8. Submaximale fietstest (Astrand)
  9. Persoonlijk leefstijlgesprek met leefstijlcoach van minimaal 20 minuten waarin de resultaten van de hierboven omschreven tests worden besproken en een advies wordt verstrekt ter verbetering van de leefstijl van de Verzekerde. Indien gewenst en/of noodzakelijk verwijst de coach gericht door.
  10. Aansluitend op de onderzoeken ontvangt de verzekerde een schriftelijke eindrapportage. Hierin zijn indien van toepassing tevens adviezen voor verbetering opgenomen.

 

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee