1. Preventief medisch onderzoek

  Meedoen aan een Preventief Medisch Onderzoek

  • bewustwording en inzicht
  • om gezond en fit te zijn en te blijven
  • een recht voor werknemers

  Het is goed om regelmatig je gezondheid te laten onderzoeken. Dat inzicht kan je helpen om gezond en fit te blijven en ziektes te voorkomen. Tijdens een preventief medisch onderzoek brengen we je werkvermogen, eventuele gezondheidsrisico’s en leefstijl in kaart.  

  Als werknemer heb je periodiek recht op zo’n gezondheidskundig onderzoek. Het is echter niet verplicht om er aan deel te nemen. Het onderzoek bestaat meestal uit een online vragenlijst en een medisch onderzoek. De invulling van het medisch onderzoek bepalen we samen met je werkgever, zodat het goed aansluit bij de werkzaamheden binnen de organisatie.

  Advies nodig?

  Serviceteam

  Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

  Bekijk onze locaties

  Veiligheid fysieke veiligheid 1440x420px
  ArboUnie_logo 75px
  Ga gemotiveerd aan de slag met de resultaten van het onderzoek

  Een terugkoppelingsgesprek met een vitaliteitscoach helpt je met een passend advies.

  Veel gestelde vragen over het PMO

  Is een PMO verplicht voor organisaties?

  De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers inderdaad om PMO aan hun werknemers aan te bieden met als doel om gericht de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Je werkgever moet een PMO aanbieden aan alle collega’s, en neemt ook de kosten van het PMO voor zijn rekening. De ondernemingsraad kan de werkgever wijzen op zijn verplichting om een PMO aan te bieden. Ook individuele werknemers kunnen om een PMO vragen. Zij kunnen hun verzoek rechtstreeks bij de werkgever neerleggen, of bij een vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

  Wie voert een PMO uit?

  PMO wordt uitgevoerd door één of meer arbo-professionals. Bij de uitvoering speelt de bedrijfsarts een centrale rol. Maar ook de arboverpleegkundige, arbeids- en organisatiedeskundige, laborant/functieassistent en doktersassistent kunnen bij PMO een taak hebben.

  Wat heb ik als werknemer aan een PMO?

  Met een dergelijk onderzoek maak je van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van jou en je collega’s in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met het werk en je gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf en jijzelf ook maatregelen nemen om je gezondheid te beschermen of te verbeteren.
  Meedoen aan PMO biedt natuurlijk geen zekerheid voor een goede gezondheid in de komende jaren. PMO is een momentopname. PMO voorspelt niet, maar signaleert gezondheids- en werkproblemen, en maakt het mogelijk om te komen tot zinvolle acties.