AUN20-0034-MVO-website-headers-1440x420px_MVO

Voor een duurzame toekomst voor mens en omgeving

  1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller. We willen bereiken dat mensen lekker in hun vel zitten door de veiligheid en omstandigheden waarin en waaronder mensen werken te verbeteren. Dit zorgt voor betrokken en gemotiveerde mensen, die in hun kracht staan en plezier hebben in het werk en hun leven. We nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.

MVO is daarmee onderdeel van onze visie en zit dus in het hart van onze organisatie. Dat betekent ook dat we samen invulling gaan geven aan verantwoord ondernemen. Met betrokkenheid van alle medewerkers, die hier hun steentje aan bij willen dragen. Alleen op die manier bereiken we ons doel. 

People, Planet en Prosperity

In de wereld om ons heen streven we naar verbetering van vitaliteit en gezondheid en nemen we daarin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gebaseerd op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties werken we vanuit drie MVO-pijlers: People, Planet en Prosperity. Iedere pijler bevat concrete doelstellingen waarmee we bijdragen aan een duurzame samenleving. Vanuit de Stichting Arbo Unie ondersteunen we jaarlijks onderzoek en initiatieven die de arbeidsomstandigheden wereldwijd verbeteren. 

MVO Nederland

Arbo Unie is partner van MVO Nederland. Via dit netwerk van ondernemers bouwen we mee aan een duurzame economie en willen we een positieve en relevante inbreng hebben in de samenleving en het bedrijfsleven.

MVO-pijlers

AUN20-0034-MVO-website-headers-1440x420px_Planet

MVO Prestatieladder

Certificering op niveau 4

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is beloond met een certificering voor de MVO Prestatieladder op niveau 4. Deze certificering maakt onze duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar.

Meer informatie over de prestatieladder

AUN20-0034-MVO-website-MVO-PPP-1140x528px

Onze MVO-pijlers

People

We bevorderen de vitaliteit en inzetbaarheid van mensen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Planet

We gaan verantwoord om met het milieu en de milieueffecten en dringen onze CO2 footprint in 2025 met 50% terug.

Prosperity

We zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van en het welzijn in onze samenleving.

MVO jaarverslagen