1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Ken je blootstellingsrisico’s

Asbest, benzeen, chroom-6, formaldehyde. Het zijn maar een paar voorbeelden uit een lange lijst stoffen die kankerverwekkend zijn, het DNA via straling kunnen beschadigen of schadelijk zijn voor de voortplanting of het ongeboren kind. Heeft jouw organisatie de blootstelling aan en risico’s van deze zogenoemde CMR-stoffen goed in beeld en is je registratie op orde?

Wat valt op aan psychische vermoeidheid bij jonge vrouwen?

Half februari brachten TNO en het CBS cijfers naar buiten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2016 (NEA). Vooral de uitkomst dat bijna één op de vijf vrouwelijke werkenden van 25-35 jaar last heeft van psychische vermoeidheid, werd in de media breed uitgemeten. Springt die groep er echt zo uit? Wat leidt bij deze jonge vrouwen tot stress en hoe kun je hen als werkgever ondersteunen?

Nog meer nieuws