1. Het laatste nieuws van Arbo Unie

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Maak kennis met het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid

Met ruim 900 professionals in uiteenlopende disciplines, klanten in diverse sectoren en samenwerkingen met verschillende universiteiten bouwen we bij Arbo Unie elke dag kennis op. Die we inzetten om onze dienstverlening doorlopend te verbeteren. Al deze kennis en activiteiten daaromheen is nu samengebracht in het Arbo Unie Kennisinstituut Werk en Gezondheid.

Stress verlagen begint met grondig onderzoek

Dat werkstress al jaren verzuimpost nummer één is in ons land, weten we nou wel. Maar wat maakt dat die stress niet opgelost wordt? Zolang je dat niet glashelder in beeld hebt, is het risico groot dat je in je aanpak vooral symptomen bestrijdt, maar de onderliggende oorzaken in stand houdt. Het is dan ook zaak om de wortels van stress in je organisatie bloot te leggen. En dáárin te snijden.

Gezonde werkplek, gezonde leefstijl, gezonde planeet

Gezondheid en welzijn van mensen zijn onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de aarde. Dat is de kern van Planetary Health, een beweging waarbij wetenschap, politiek, bedrijfsleven en burgers samen optrekken om een gezonde toekomst van de planeet veilig te stellen. En het mooie is: als we gezonde keuzes maken, thuis en op de werkplek, is dat ook goed voor de planeet.

Hersteld gemeld, maar hoe gaat het echt?

Het overgrote deel van de medewerkers die zich ziekmeldt, keert weer terug in het werk. Ook na langdurig verzuim. Maar betekent een hersteldmelding ook dat je collega echt beter is? Uit onderzoek blijkt dat het, zeker na psychisch verzuim, vaak lang duurt voordat iemand weer als vanouds functioneert. Wat kun je als leidinggevende of werkgever met dit inzicht?

Impact mentale gezondheid jongvolwassenen uit het verleden op het huidige werk

Het psychisch verzuim onder jongvolwassenen (25-35 jaar) neemt sneller toe dan onder andere leeftijdsgroepen. Hetzelfde geldt voor instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) wegens psychische problemen. Maar wat weten we eigenlijk over wat zij al hebben meegemaakt vóórdat ze de arbeidsmarkt op kwamen en hoe dat misschien van invloed is op hun werkfunctioneren? Recent onderzoek biedt hierin belangrijke nieuwe inzichten.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang iedere maand het laatste nieuws.

Aanmelden

Volg ons op social media

Nog meer nieuws