1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Succes met sturen op motivatie

Enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, wie wil ze niet? Medewerkers die energiek opstaan en hun werk met toewijding en trots doen, niet incidenteel maar altijd, maken echt een verschil voor je organisatie. De kunst is dan ook om de positieve energie waarmee de meeste medewerkers aan een baan beginnen, vast te houden. Hoe draag je daar als werkgever aan bij?

Zo voorkom je werkstress en burn-outs

Woensdag 14 februari publiceerden het CBS en TNO cijfers over werkstress in Nederland. Daaruit blijkt onder meer dat werkenden tussen 25 en 35 jaar daar het meeste hinder van onder vinden. Met name de alleenstaande vrouwen in die leeftijdscategorie komen er opvallend uit naar voren.

Wanneer is je RI&E verlopen?

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers zijn geen vanzelfsprekendheid. Daarom is een actuele Risico-Inventarisatie & -Evaluatie ook zo belangrijk: die brengt de risico’s van iedere functie helder in beeld en vormt daarmee een goede basis voor je arbobeleid. Elke organisatie moet een RI&E met bijbehorend plan van aanpak hebben. En up-to-date houden. Hoe doe je dat en wat zijn daarvoor de natuurlijke momenten?

Is jouw organisatie al privacyproof?

In dit tijdperk van voortschrijdende technologie worden geldende privacyrichtlijnen regelmatig tegen het licht gehouden: voldoen ze nog? Is de interpretatie strikt genoeg? Als gevolg hiervan gaan arbodiensten en werkgevers vanaf 1 januari 2018 nét iets anders om met privacygevoelige informatie van werknemers. Lees er nogmaals alles over in dit artikel.

Nog meer nieuws