1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Klaar voor de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, als vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoewel er inhoudelijk niet veel verandert, is heel zakelijk Nederland druk in de weer om uiterlijk op die datum helemaal AVG-proof te zijn. Arbo Unie is er klaar voor. Wat merkt jouw organisatie daarvan?

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Meer aandacht voor begeleiding na kanker

Elk jaar krijgen bijna 40.000 werkenden in Nederland de diagnose kanker. Een ernstige ziekte die steeds beter te behandelen is. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker dat aan het werk blijven of het werk hervatten bijdraagt aan het medische en functionele herstel van medewerkers en aan de kwaliteit van leven. De meeste mensen die herstellen van kanker willen ook dolgraag weer aan het werk, ondanks dat ze nog niet vrij zijn van klachten. Deskundige begeleiding en blijvende aandacht biedt een enorme steun in de rug.

Persbericht: Verbanen helpt medewerkers aan werk dat past bij hun gezondheid en talenten

Arbo Unie breidt haar dienstverlening uit met de introductie van bedrijfsonderdeel Verbanen, dat zich richt op de begeleiding en herplaatsing van werknemers die zijn vastgelopen in hun huidige baan. Onderscheidend daarbij is de focus op de gezondheid: we kijken niet alleen naar wat iemand wil, maar juist ook naar wat iemand kan qua talenten en gezondheid. Deze unieke combinatie is de meest doeltreffende manier om het plaatsingspercentage te verhogen en mensen echt verder te helpen in hun werk.

Hoe haal je het beste uit je medewerkers?

Zitten in jouw organisatie de juiste mensen op de juiste plek? Met een Talenten Motivatie Analyse (TMA) breng je helder in kaart wat je medewerkers motiveert en waar hun competenties liggen. Een handig instrument voor individuele medewerkers, die zo beter kunnen gaan presteren. Ook teams gaan steeds vaker met TMA aan de slag, bijvoorbeeld voor teamontwikkeling of bij verandertrajecten.

Nog meer nieuws