1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Opstaan tegen intimidatie op het werk

Komt een leidinggevende een keer ongenuanceerd of al te direct uit de hoek, dan is hem of haar niet meteen intimidatie aan te wrijven. Dat wordt anders als er echt dreiging van uitgaat en er een onveilige sfeer ontstaat. Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat 11,4 procent van de werkenden zich weleens of zelfs vaak geïntimideerd voelt door een leidinggevende of collega. Steeds vaker vinden zij hun weg naar een vertrouwenspersoon.

Aan de slag met je zitgedrag

Het wetenschappelijke bewijs stapelt zich op dat veel en langdurig zitten de kans op gezondheidsklachten verhoogt en zelfs op vroegtijdig overlijden. En dan te bedenken dat werkend Nederland gemiddeld 9,8 uur per dag zit! Tijd om uit je stoel en in beweging te komen. Hoe krijg je dat voor elkaar in een kantoorbaan? En hoe help je medewerkers hun zituren terug te dringen?

Het belang van goede begeleiding na kanker

De afgelopen decennia zijn de overlevingskansen voor kankerpatiënten sterk gestegen. Van de 40.000 werkenden in Nederland die per jaar deze diagnose krijgen, kunnen ook steeds meer mensen terugkeren naar werk via een re-integratietraject. Lidwien van Keep, bedrijfsarts-consulent oncologie bij Arbo Unie: “Hoe sneller na de diagnose een medewerker contact heeft met de bedrijfsarts, hoe groter de kans dat de terugkeer ook soepel en succesvol verloopt.”

Uitstoot van dieselmotoren verder aan banden

Op vrachtschepen en vrachtwagens, in hijsmachines in de haven, in aggregaten en bouwmaterieel, op tractoren: overal kom je dieselmotoren tegen. Blootstelling aan de uitlaatgassen hiervan kan gezondheidsklachten veroorzaken, van hoofdpijn en luchtwegklachten tot - op den duur - longkanker. Half maart bracht de Gezondheidsraad advies uit met blootstellingsconcentraties om wettelijk strenge grenswaarden vast te stellen voor dieselmotorenemissie (DME). Wat kan je verwachten?

Eenzaamheid op het werk te lijf

De cijfers over eenzaamheid in Nederland lopen sterk uiteen. Volgens het RIVM voelt ruim 40 procent van de bevolking zich eenzaam; het CBS houdt het op 4 procent, en 3 procent onder de beroepsbevolking. Zelfs met dat lage percentage gaat het nog altijd om dik 250.000 werkenden. Een situatie dus om rekening mee te houden, zeker gezien de enorme impact van eenzaamheid op welzijn en inzetbaarheid.

Nog meer nieuws