1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Wat is de rol van het thuisfront bij terugkeer naar werk?

Partners, kinderen en andere naasten hebben invloed op hoe en hoe snel medewerkers bij verzuim hun werk hervatten. Veel minder duidelijk is hoe die invloed precies werkt. Terwijl die kennis goed zou kunnen helpen om ook het thuisfront in stelling te brengen bij herstel en preventie. Vanuit de Academische Werkplaats Arbo Unie/UMCG is hier een onderzoek naar gestart.

Persbericht: In 2030 is 25 procent van werkenden minder inzetbaar door stress en overbelasting

Werkstress en burn-out worden veel te vaak verkeerd behandeld. Dit kan effect hebben op de economische groei. Arbo Unie bepleit een meer doeltreffende aanpak gericht op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Zonder ingrijpen, stijgt het percentage van de beroepsbevolking dat in 2030 thuis zit of beduidend minder functioneert naar 25%.

Blijf arbeidsrisico’s met machines voor

Inpak- en sorteermachines, medische apparatuur, industriële robots, transportbanden: machines zijn steeds geavanceerder en ingewikkelder om te besturen. Ook inzichten over veilig werken veranderen hierin mee. De Europese Commissie bereidt dan ook een herziening van de Richtlijn Machineveiligheid voor. Hoe veilig zijn de machines in jouw organisatie? En minstens zo belangrijk: hoe veilig wordt ermee gewerkt?

Duurzame re-integratie bij psychische problemen sijpelt door in nieuwe richtlijn NVAB

De beroepsvereniging voor bedrijfsartsen NVAB heeft de richtlijn voor psychische problemen aangepast. Nieuwe wetenschappelijke inzichten maken dat de richtlijn uit 2007 toe is aan een update. Het was al bekend onder bedrijfsartsen dat meer eigen regie en voldoening uit het werk, mensen zou helpen om uit een burn-out te klimmen. Nu is dit ook wetenschappelijk onderbouwd.

Arbo Unie hoofdsponsor van OVAL Week van de Werkstress

Arbo Unie is één van de hoofdsponsors van de OVAL Week van de Werkstress. Arbo Unie heeft besloten om de aftrap van de week te sponsoren; de Masterplan Maandag. Op deze dag ligt de nadruk op bewustwording van oorzaken van werkstress en de oplossingen hiervoor. Arbo Unie wil graag tijdens deze week haar kennis en kwaliteiten inzetten om bedrijven te helpen werkstress bij medewerkers te voorkomen.

Nog meer nieuws