1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Help medewerkers aan een plan B om inzetbaar te blijven

We moeten langer doorwerken. Zeker in fysiek of psychisch zware beroepen blijkt dat niet altijd makkelijk. Voor medewerkers die een reëel risico lopen dat ze hun eigen functie niet langer volhouden, is het belangrijk om een plan B te hebben. Net als voor medewerkers die al uitgevallen zijn en in jouw organisatie geen perspectief meer hebben. Verbanen, een dochter van Arbo Unie, begeleidt ook hen op een onderscheidende manier naar duurzame inzetbaarheid.

Vragen over het arbeidsomstandighedenspreekuur

In de vernieuwde Arbowet is vastgelegd dat werkenden het recht hebben om uit eigen beweging een bedrijfsarts te raadplegen via een arbeidsomstandighedenspreekuur. Veel organisaties boden die mogelijkheid al, andere hebben deze opnieuw ingevoerd. Dat is inmiddels goed ingeregeld. Toch blijken er vragen te bestaan rondom dit spreekuur. Kan je als werkgever zelf een afspraak voor een medewerker maken, bijvoorbeeld?

"Investeren in gezonde medewerkers verdient zichzelf terug"

In oktober publiceerde het CBS de jongste cijfers over arbeidsparticipatie in Nederland. Het goede nieuws: er zit een stijgende lijn in het percentage van de beroepsbevolking dat tot aan de pensioengerechtigde leeftijd of langer doorwerkt. Het slechte nieuws: we zijn er nog lang niet. Annet de Lange, bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit en lector aan de HAN: “Vooral met preventie is nog veel winst te halen.”

Arbeidshygiënisten helpen bij inventariseren gezondheidsrisico’s asbesthoudend straalgrit

Uit recente onderzoeken van TNO en RIVM blijkt dat de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbesthoudend straalgrit beperkt zijn. Als u geen enkel risico wilt lopen en wilt inschatten hoe groot het gezondheidsrisico is van uw werknemers, kunt u een beroep doen op de arbeidshygiënisten van Arbo Unie. Zij geven u ook persoonlijk advies wat u beste in uw situatie moet doen.

Als werkdruk omslaat in werkstress of zelfs burn-out

Het druk hebben is niet erg, want onder druk komen mooie prestaties tot stand. Ook op het werk. Maar aanhoudende, te hoge werkdruk kan omslaan in werkstress. Dan gaan de prestaties, productiviteit en gezondheid van je mensen eronder lijden en kunnen stressklachten zelfs uitmonden in een burn-out. Waar zijn de verschillen? En hoe ga je stressklachten te lijf?

Nog meer nieuws