1. Nieuws

Nieuwsoverzicht

Dit is het overzicht van het nieuws van de afgelopen maanden.


Zo help je medewerkers zich te ontwikkelen in een andere rol

Organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag. Een van de veel voorkomende gevolgen daarvan is dat rollen in de organisatie verschuiven. Medewerkers houden dezelfde functietitel maar krijgen heel andere taken dan ze gewend zijn. Zo krijgen leidinggevenden de rol van facilitator en ambassadeur, docenten die van coach en inhoudsdeskundigen worden netwerkers. Hoe help je hen te groeien in die nieuwe rol?

Vergeten risico’s bij fysieke belasting

Klachten die voortvloeien uit fysieke belasting, liggen aan de basis van 29,8 procent van het werkgerelateerde verzuim: 18,5 procent komt door zwaar werk, 11,3 procent door repetitief werk (NEA, 2017). Daarmee staat fysieke belasting, na werkstress, op de tweede plaats van werkgerelateerde verzuimoorzaken. Hoe krijg je daar als organisatie grip op, welke risico’s zie je misschien over het hoofd? En hoe zorg je voor de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers?

Duurzame inzetbaarheid in de CAO

In de Nederlandse cao’s is een trend zichtbaar: steeds vaker zijn afspraken over werkdruk onderdeel van het afsprakenpakket. Gold dit in 2016 nog voor ruim 10 procent van de cao’s, van de 200 cao’s die de eerste zeven maanden van dit jaar vernieuwd werden, bevatte bijna 20 procent afspraken over werkdruk. Een goede ontwikkeling, vindt Jannes van der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). Laat werkdruk zich regelen via een cao?

Mentale veerkracht is de belangrijkste remedie tegen werkstress.

Er worden steeds meer en hogere eisen gesteld aan managers en medewerkers. In de praktijk ervaren deze steeds minder regie op hun arbeidsbelasting.

Academische werkplaats Arbo Unie en VUmc

Wanneer heeft een zieke medewerker baat bij snelle interventie om langdurig verzuim vóór te blijven? Onze innovatieve kennistool In.Zicht voorspelt dit nu nog beter dan voorheen. Met dank aan de Academische Werkplaats van Arbo Unie en VUmc die is opgericht om de kwaliteit van onze dienstverlening én de wetenschappelijke onderbouwing daarvan te bevorderen. Hoe doen we dat en wat heeft jouw organisatie daaraan?

Nog meer nieuws