1. Arbeidsdeskundig onderzoek

  Arbeidsdeskundig onderzoek

  • Aanpassing van je werk of jouw werkplek
  • Ander werk binnen de organisatie
  • Oriëntatie buiten de organisatie

  De wet verplicht werkgevers in Nederland om te onderzoeken hoe werknemers die zijn uitgevallen naar vermogen kunnen blijven werken. Daar helpt de arbeidsdeskundige bij. Deze kijkt op verzoek van de werkgever samen met jou naar de mogelijkheden om weer te re-integreren na uitval. Door bijvoorbeeld aanpassingen te doen op jouw werkplek of te zoeken naar ander werk binnen of buiten de organisatie. 

  Het onderzoek bestaat uit een gesprek met jou, je werkgever en eventueel een bezoek aan jouw werkplek. Beiden partijen ontvangen een rapport met de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen van de re-integratie. Ook begeleidt de arbeidsdeskundige jou bij herplaatsing in een andere functie of in een andere organisatie.

  Activerings-gesprek

  In dit driegesprek onderzoek je samen met je leidinggevende en een arbeidsdeskundige van Arbo Unie wat jouw mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. Tijdens het gesprek staan het behoud en/of het uitbreiden van jouw werkvermogen centraal.

  Wil je meer weten over het activeringsgesprek? Download dan de flyer.

  gezondheid mentale veerkracht
  ArboUnie_logo 75px
  Overleg met de bedrijfsarts wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek nodig is.

  Hoe eerder je een arbeidsdeskundig onderzoek inzet, hoe eerder je duidelijkheid hebt over de mogelijkheden die er zijn voor jouw re-integratie. Dat geldt met name als een maand voor de eerstejaarsevaluatie blijkt dat succesvol re-integreren in de eigen functie onzeker is.

  Wat doet een arbeidsdeskundige?

  Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om te bepalen of jij na een langere periode van uitval weer terug kan naar je eigen functie. En om te onderzoeken of er in de organisatie eventueel nog andere functies zijn, waarin jij optimaal kan functioneren. De werkgever kan tijdens het onderzoek goed aangeven wat er wel kan en hoe hij daarmee van nut kan zijn voor jou. Een arbeidsdeskundige geeft hierover een onafhankelijk advies aan zowel werkgever als werknemer. 

  Een arbeidsdeskundige adviseert bijvoorbeeld over: 

  • Moet het werk of de werkomgeving worden aangepast?
  • Zijn er mogelijkheden voor om- of bijscholing?
  • Zijn er andere functies die in aanmerking komen binnen of buiten de organisatie?