1. Privacy

Privacyreglement website en marketing automation

Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of daarmee verenigbaar zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, waarom en hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens Arbo Unie in het kader van uw bezoek(en) aan deze website over u verwerkt, voor welke doelen en hoe lang we de persoonsgegevens bewaren. Steeds is de rechtsgrond uw toestemming. U bepaalt zelf of en zo ja, voor welke van de hierna beschreven doeleinden u persoonsgegevens aan ons wilt geven.

Via het web platform www.arbounie.nl:

Op onze website bieden we veel relevante inhoud aan in de vorm van infographics, whitepapers en webinars en worden er persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren verzameld van gebruikers die deze inhoud downloaden. Optioneel worden de persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren verwerkt en opgeslagen in een profiel, met als doel uw gebruikerservaring te verbeteren op onze website www.arbounie.nl. We kunnen u dan bij bezoek aan ons platform op een aantrekkelijke manier informatie aanbieden op maat op basis van de persoonlijke voorkeuren. Daarnaast worden de persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren verwerkt om gepersonaliseerde e-mails met informatie en aanbiedingen over onze dienstverlening te sturen die passen bij uw behoefte. Arbo Unie verwerkt deze gegevens van de gebruiker voor deze twee doeleinden uitsluitend wanneer hier toestemming voor is gegeven door de gebruiker.

Arbo Unie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking en op grond van de Archiefwet is vereist. U kunt te allen tijde uw toestemming weer intrekken door dat te laten weten via communicatie@arbounie.nl. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kunt u eveneens gebruik maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

Categorie/omschrijving persoonsgegevens Doel Partij Bewaartermijn
Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren verbeteren: Voor- en achternaam E-mailadres Bedrijfsnaam Zakelijk telefoonnummer Opslag met als doel het verbeteren en het versturen van e-mails met relevante inhoud wanneer hier toestemming voor gegeven is door de gebruiker Arbo Unie 2 jaar
Persoonsgegevens en persoonlijke voorkeuren optimalisatie Voor- en achternaam E-mailadres Bedrijfsnaam Zakelijk telefoonnummer Het versturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief wanneer hier toestemming voor gegeven is door de gebruiker Arbo Unie Tot uitgifte van de nieuwsbrief stopt of toestemming door gebruiker wordt ingetrokken door middel van het afmelden voor de nieuwsbrief

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Arbo Unie zal uw gegevens delen met haar labels als dit nodig is voor onze dienstverlening. Arbo Unie verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Arbo Unie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn in overeenstemming met de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.

Het gebruik van cookies

www.arbounie.nl maakt gebruik van cookies. Hoe dit verder in zijn werk gaat kunt u lezen in ons cookiestatement.

Contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming kan gecontacteerd worden via functionarisgegevensbescherming@arbounie.nl.

Meer informatie 

In ons privacyreglement informeren we u over de wijze waarop Arbo Unie met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien. 

Vragen of klachten over hoe Arbo Unie omgaat met persoonsgegevens kunnen ingediend worden via klachten@arbounie.nl.

 

Privacyreglement 

Download hieronder het vernieuwde privacyreglement