1. Privacy

Privacy

Wat gebeurt er met privacygevoelige informatie?

Je komt op het spreekuur bij de bedrijfsarts. Hij stelt je vragen en maakt hiervan aantekeningen in zijn computer. En ondertussen denk je: wat gebeurt er met mijn gegevens... Heel begrijpelijk. Daarom heeft Arbo Unie een privacyreglement. Hierin staat van wie deze informatie is, hoe wij jouw gegevens vastleggen en wie jouw gegevens mag bekijken.

Waarom heeft Arbo Unie een privacyreglement?

Om je goed te kunnen helpen, hebben onze professionals jouw gegevens nodig. We gaan er vanuit dat deze gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Daarom zorgen wij ervoor dat alleen bevoegde personen jouw gegevens kunnen inzien. In ons privacyreglement staat hoe wij deze gegevens verwerken, wie jouw gegevens mag inzien en hoe wij jouw gegevens bewaren.

Welke gegevens houdt Arbo Unie van mij bij?

Gegevens van je werkgever zoals naam van de organisatie, adresgegevens, jouw functie en soort dienstverband.

Persoonlijke gegevens: zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en Burgerservicenummer.

Persoonlijke informatie zoals jouw ziekmelding(en), medische gegevens van spreekuurcontacten of uitslagen van keuringen. En soms beschikken wij over gegevens die met jouw toestemming afkomstig zijn van je huisarts of medisch specialist.

Hoe bewaart Arbo Unie mijn gegevens?

Vaak staan jouw gegevens op papier, in brieven, e-mails of in aantekeningen van bijvoorbeeld je bedrijfsarts. Al deze gegevens bewaart Arbo Unie in een gesloten archief met dossiers over alle werkgevers en werknemers. Het grootste gedeelte van jouw gegevens bewaren we veilig in onze eigen digitale administratie. Dit zorgt ervoor dat we snel informatie kunnen opzoeken of aanpassen. Dit systeem is alleen toegankelijk voor werknemers van Arbo Unie. Daarnaast moeten zij een persoonlijke autorisatie hebben om onderdelen van een dossier te kunnen bekijken. Het systeem is niet gekoppeld aan andere systemen.

Wie kan binnen Arbo Unie mijn gegevens inzien?

De bedrijfsarts (en zijn waarnemer tijdens afwezigheid) mag jouw medische gegevens inzien. Hij of zij is ook degene die tijdens het spreekuur die gegevens vastlegt. Daarnaast kunnen andere professionals werken onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Denk hierbij aan een arbo-verpleegkundige of re-integratieadviseur. Zij verzamelen tijdens het contact met jou gegevens over bijvoorbeeld je ziekmelding. Daardoor kan de bedrijfsarts beter zijn of haar werk doen. Ook de assistent van de bedrijfsarts heeft beperkt toegang tot jouw gegevens. Bijvoorbeeld voor het maken van een planning of de administratieve verwerking van de spreekuren.

Andere werknemers van Arbo Unie mogen jouw gegevens niet inzien. Alleen voor die professionals die op verzoek van de bedrijfsarts of werkgever worden ingeschakeld, wordt een uitzondering gemaakt. Hierbij moet je denken aan een arbeidsdeskundige of bedrijfsmaatschappelijk werker. Zij krijgen alleen die informatie die noodzakelijk is om jou optimaal te kunnen helpen. En deze informatie krijgen zij pas nadat je hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Krijgt mijn werkgever mijn gegevens te zien?

Jouw werkgever krijgt algemene informatie over het verzuim in de eigen organisatie te zien. Hieruit valt niet te herleiden wat de reden is van het verzuim van een individuele werknemer. Dus ook niet van jou. Jouw werkgever krijgt, wat je persoonlijk dossier betreft, wel de conclusies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden om je werk te hervatten en de begeleidingsafspraken die wij met jou maken.

Kan ik informatie uit mijn eigen medisch dossier inzien?

Natuurlijk kun je dat. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij Arbo Unie. Je kunt alleen informatie krijgen over jezelf. Niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen jouw privacy, maar natuurlijk ook die van anderen.

Over Arbo Unie

Arbo Unie is een groep gedreven professionals in de bedrijfsgezondheidszorg. Wij helpen organisaties vooruit door werknemers een leven lang optimaal te laten werken. Op een veilige en productieve manier zodat ze al hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten. Arbo Unie is er voor organisaties in Nederland die deze filosofie delen en die willen investeren in mensen.

Advies nodig?

088 272 68 00

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Bekijk onze locaties