1. Waarom biologische monitoring

Biologische monitoring

Het beoordelen van blootstelling bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Veelal wordt dit door middel van luchtmetingen of beoordelingsmodellen gedaan. 

Voor diverse gevaarlijke stoffen is het echter ook mogelijk om blootstelling te beoordelen in een biologisch medium, dit wordt biologische monitoring genoemd. Bij biologische monitoring wordt de chemische stof zelf of zijn afbraakproduct(en) in een medium zoals urine, bloed, ademhalingslucht en zweet bepaald als indicator van de opname van de gevaarlijke stof.

Waarom biologische monitoring?

Biologische monitoring heeft een aantal voordelen boven luchtmonitoring:

Daarnaast kan biologische monitoring gelijktijdig met luchtmonitoring worden ingezet om de effectiviteit van gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, maskers) te kunnen beoordelen. Met andere woorden: Hoeveel van de chemische stof in de werkomgeving bereikt de medewerker alsnog voorbij de gedragen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Wat kan ECTS hierin voor u betekenen?

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Onze expert

Kelly Caris 420x420px

Kelly 
Caris 

Arbeidshygiënist / toxicoloog 

06 3770 8947
kelly.caris@arbounie.nl

is werkzaam als arbeidshygiënist / toxicoloog bij Arbo Unie en het Expertise Centrum voor Toxische Stoffen. Naast de reguliere arbeidshygiënische werkzaamheden houdt zij zich bezig met biologische monitoring en het (multidisciplinair) onderzoeken van mogelijke relaties tussen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidsklachten.