Ergonomie / Human Factors

Voor gezond en effectief werken

Werkplekken, werkorganisatie en werkomgevingen zijn van invloed op het welbevinden, de prestaties, werkbelasting en duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Ergonomie bevordert:

 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Comfort
 • Werkplezier
 • Doeltreffend functioneren van de medewerker

Met onze onderzoeken, ontwerpen en adviezen zorgen wij ervoor dat de werkorganisatie, werkomgeving en arbeidsmiddelen optimaal zijn afgestemd op de mensen die er werken. Onze aanpak is projectmatig, participatief en gericht op pragmatische oplossingen. Deze zijn afgestemd op de werkprocessen, productiedoelstellingen en de capaciteiten en behoeften van de medewerkers. Op deze manier dragen wij bij aan een functionele en prettige werkomgeving. Dit doen we onder andere voor industriële werkomgevingen, kantoren, logistieke werkomgevingen, controle- en meldkamers, laboratoria, productielijnen en procesinstallaties.

Onze dienstverlening is multidisciplinair. De ergonomen van Arbo Unie werken nauw samen met bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen. Bij de klant wordt er nauw samengewerkt met o.a. HR, EHS, Engineering en Management.

Meer weten?

Vraag informatie aan over gezond en effectief werken.

Wil je meer informatie over gezond en effectief werken?

Vul het formulier in en wij nemen contact met je op over Ergonomie / Human Factors.

Vraag hier informatie aan

Onze aanpak

Onderzoek fysieke belasting en werkplekontwerp

Het onderzoek fysieke belasting geeft binnen bestaande werkplekken en werktaken inzicht in de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan fysieke belasting. Aansluitend bieden we oplossingsrichtingen waarmee we de fysieke belasting kunnen normaliseren. De fysieke belasting brengen we in kaart op basis van de actuele normen en richtlijnen. We geven concrete verbeterpunten voor het werkplekontwerp en de arbeidsmiddelen, het werkgedrag van medewerkers en de werkorganisatie. Onze methode ondersteunt bij het aanpakken van knelpunten bij de bron en het implementeren van technische, organisatorische, of individuele maatregelen.

Verbetertraject fysieke belasting

Wanneer we in een onderzoek fysieke belasting of een RI&E knel- en verbeterpunten vaststellen, kunnen we samen verder bouwen aan een betere ergonomie op de werkvloer. Dit doen we met een verbetertraject fysieke belasting. Wij helpen daarmee vanaf de inventarisatie tot en met de implementatie en evaluatie van de oplossingen.

We starten met het verkennen van de bestaande of beoogde toekomstige situatie. Waar zien of verwachten we een verhoogde lichamelijke belasting en wat is daarvan het gevolg? Samen met de klant en de medewerkers beantwoorden we deze vragen. Met onze participatieve aanpak zetten we een beweging in gang die leidt tot een optimale werkomgeving. Door medewerkers vroegtijdig in dit proces te betrekken, creëren we draagvlak voor de gekozen oplossingen die passen bij het werkproces. De verbetermogelijkheden werken we middels workshops en verbetersessies uit. Samen maken we een actieplan. Tijdens de implementatie begeleiden we op elk gewenst moment. Bijvoorbeeld bij het maken van cruciale keuzes met impact op het behalen van de gestelde doelen. Onze werkwijze zorgt ervoor dat de adviezen en oplossingen die wij bieden goed geborgd zijn in het bedrijf.

Onze ergonomen dragen zorg voor het toepassen van de juiste analyse technieken en voeren de nodige objectieve metingen en onderzoeken uit. Hiervan maken we een duidelijke rapportage die leesbaar is voor iedereen.

Werkplekontwerp

Met onze gestructureerde ontwerpmethodiek creëren we werkplekken waar efficiënt, veilig, gezond en met meer plezier gewerkt kan worden. Onze ergonomen richten zich op het aanleveren van oplossingen waarbij alle relevante human factors / ergonomie aspecten zijn doordacht en worden meegenomen in het (her)ontwerp van de werkplek.

Met een ontwerpanalyse ondersteunen en adviseren we het projectteam. De ontwerpanalyse bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:

 1. We voeren een Human Factors inventarisatie uit. Hierbij wordt het werkproces met de daarbinnen uit te voeren taken en handelingen en de daarbij benodigde arbeidsmiddelen in kaart gebracht.
 2. Op basis van de resultaten van de inventarisatie worden functionele ontwerpeisen voor de werkplekken opgesteld. 
 3. Deze ontwerpeisen kunnen wij met een designworkshop vertalen naar functionele 2D of 3D visualisaties en/of een mock-up van de toekomstige werkplekken. 
 4. We toetsen het definitief technisch ontwerp op juist doorvoeren van ergonomie eisen. 
Mock-up studie

Met een mock-up (of simulatie) studie kunnen we de werkelijkheid nabootsen. Deze studie is in verschillende fases van het ontwikkelproces in te zetten. Om verbeteringen aan het (her)ontwerp in kaart de brengen kan de mock-up vroegtijdig worden getest met de eindgebruikers. Zo komen we vooraf te weten of het beoogde eindontwerp voldoet aan de eisen om efficiënt, gezond en veilig te kunnen werken. Daarnaast helpt de mock-up studie met het creëren van een breder draagvlak bij de eindgebruikers, door ze vroegtijdig te betrekken bij het proces. 

Zichtlijnen studie
Een zichtlijnen studie is waardevol voor werkplekken waar zicht essentieel is voor het veilig en effectief uitvoeren van operationele taken. Denk hierbij aan kraancabines en scheepsbruggen. Het beschikbare zichtveld beïnvloedt de werkhouding van de medewerker en de veiligheid van de operatie. Met de zichtlijnen studie worden de specificaties ten aanzien van de zichtlijnen vroegtijdig in kaart gebracht.
Workshops en trainingen

Met onze workshops en trainingen bieden we ontwerpers inspiratie, kennis en handvatten om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren; en ondersteunen wij het EHS- en Arbo- management.

 • Basistraining ontwerpergonomie voor engineers. In onze Basistraining ontwerpergonomie leren we engineers in een korte tijd professionele vaardigheden op ergonomisch gebied. In de basistraining krijgt de engineer praktische handvatten voor het ontwerpen van veilige, gezonde en comfortabele werkomgevingen.
 • Workshop Ergonomie. Deze workshop dient om ontwerpers en facilitair medewerkers kennis te laten nemen van fysieke belasting en gerelateerde ergonomie uitgangspunten. Deze informatie kan van belang zijn tijdens het aanschaffen van nieuwe arbeidsmiddelen of tijdens het (her-) ontwerpen van werkplekken en productielijnen. De workshop richt zich primair op bewustzijn creëren over diverse ergonomie aspecten.
 • Ergocoach training. In de ergocoach training wordt een medewerker of leidinggevende opgeleid als ergocoach binnen de organisatie. De ergocoach adviseert medewerkers in een gezonde houding en beweging, stimuleert een gezonde werkcultuur en lost eenvoudige ergonomische vraagstukken op.  De training kan plaatsvinden in een industriële productie omgeving als in een kantooromgeving.