Inventarisatie en advies

Bij bedrijven in uiteenlopende sectoren lopen medewerkers bij hun werk een verhoogd risico op blootstelling aan biologische agentia. Het kan hierbij gaan om blootstelling aan levende organismen en micro-organismen (zoals bacteriën, virussen, schimmels en gisten en genetisch gemodificeerde organismen) of aan stoffen afkomstig van levende of dode organismen (zoals exotoxinen, endotoxinen, glucanen, mycotoxinen en allergenen).

Dit beroepsrisico speelt een rol bij organisaties in onder andere de zorg (incl. kinderopvang), onderwijs, waterschappen, brandweer, gemeenten (groen en grijs), laboratoria, agrarische sector, natuurorganisaties, afvalverwerking, riool (onderhoud en reparatie), bedrijven met medewerkers in buitenland, slachthuizen en dierentuinen. 

Expertise 

Het ECTS ondersteunt individuele bedrijven en brancheorganisaties in de sectoren waar biologische risico’s een rol spelen. U kunt bij het ECTS terecht voor: 

  • Verdiepende risico-inventarisatie en –evaluatie biologische agentia (RI&E biologische agentia) met advies over beheersmaatregelen en vaccinatie
  • Opstellen van arbocatalogus biologische agentia
  • Het visualeren van blootstelling aan biologische agentia d.m.v. fluorescentietechnieken
  • Blootstellingsmetingen (bijv. endotoxinen)
  • Literatuuronderzoek
  • Opstellen en uitvoeren van beleid op het gebied van infectiepreventie, prikaccidenten, MRSA en vaccinatie
  • Werkplekonderzoek en advies over maatregelen om de blootstelling aan biologische agentia te beheersen 

Het ECTS heeft ervaring met het uitvoeren van bovengenoemde projecten in ondermeer ziekenhuizen, verzorgingshuizen, waterzuiveringsbedrijven, afvalophaaldiensten en afvalverwerkingsbedrijven, brandweer, laboratoria en in het speciaal onderwijs. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ects.nl of  bel +31 88 272 60 25.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee