Asbest

Werken met asbest

Asbest is onbrandbaar, isolerend, slijtvast en niet duur. Maar ook kankerverwekkend. En hoewel het gebruik niet meer is toegestaan, wordt asbest nog overal aangetroffen. Ook waar je het niet verwacht. In Nederland overlijden 900 tot 1300 mensen per jaar aan de gevolgen van blootstelling aan asbest tijdens hun werk. Niet voor niets gaan de grenswaarden voor die blootstelling omlaag. Wanneer lopen uw medewerkers risico en wat kunt u doen?

Niet alleen medewerkers van asbestverwijderingsbedrijven komen tijdens hun werk asbest tegen. Fred van Kolck, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Tot begin jaren negentig werd asbest veel gebruikt in de bouw, de scheepsbouw en voor machines, maar bijvoorbeeld ook voor bloempotten, vloertegels, cement en lijm. Die toepassingen zijn de wereld nog niet uit. Daardoor komen diverse beroepsgroepen regelmatig in contact met asbest. Zoals installateurs, loodgieters, scheepswerkers, inspecteurs. Of een vuilophaler van de gemeente die afval opruimt dat langs de weg gedumpt is.”

Grenswaarden omlaag

Het gezondheidsrisico van asbest zit in de vezels. Die kunnen zo klein zijn dat ze tussen de trilhaartjes in neus en keel door glippen en doordringen tot diep in de longen. Waar ze zich vastzetten en ernstige aandoeningen zoals longkanker kunnen veroorzaken. Soms pas na dertig jaar. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat de risico’s groter zijn dan eerder werd aangenomen. Vandaar dat sinds 1 juli nog strengere regels gelden voor werken met witte asbest (chrysotiel), de meest gebruikte asbestsoort. Daarvoor is de grenswaarde verlaagd naar 2000 vezels/m3. Voor andere soorten gaat de grenswaarde per 1 januari 2015 naar 300 vezels/m3.

Voorlichting en medische begeleiding

Arbo Unie helpt u de risico’s voor uw medewerker terug te dringen. Van Kolck: “Potentiële blootstelling aan asbest maakt deel uit van een Risico Inventarisatie & Evaluatie -onderzoek dat voor alle werkgevers verplicht is. Als het vermoeden bestaat dat dit risico aanwezig is, besteden we daar extra aandacht aan. En adviseren we over de vervolgstappen. Kies bijvoorbeeld altijd voor een gerenommeerde asbestverwijderaar die in het register op ascert.nl staat en houd zelfs dan in de gaten of die de geldende wet- en regelgeving naleeft. Ook daar kunnen we bij helpen. Daarnaast zorgen we voor een goede medische begeleiding van mensen die met asbest werken en geven we voorlichting in organisaties waar medewerkers met asbest in contact komen. Bij asbestverwijderaars, maar bijvoorbeeld ook op scheepswerven en bij gemeenten.”

Meer weten?

Wilt u meer informatie over hoe Arbo Unie u kan helpen het risico op blootstelling aan asbest te minimaliseren? Neem contact op met info@ects.nl of  bel +31 88 272 60 25.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee