Biologische monitoring

Het beoordelen van blootstelling bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen is een wettelijke verplichting. Veelal wordt dit door middel van luchtmetingen of beoordelingsmodellen gedaan.

Voor diverse gevaarlijke stoffen is het echter ook mogelijk om blootstelling te beoordelen in een biologisch medium, dit wordt biologische monitoring genoemd. Bij biologische monitoring wordt de chemische stof zelf of zijn afbraakproduct(en) in een medium zoals urine, bloed, ademhalingslucht en zweet bepaald als indicator van de opname van de gevaarlijke stof.

Waarom biologische monitoring?

Biologische monitoring heeft een aantal voordelen boven luchtmonitoring:

-             Naast opname via de ademhaling wordt met biologische monitoring ook de opname via de huid en eventuele incidentele opname via ingestie (denk aan eten/roken met vieze handen) meegenomen waardoor het inzicht geeft in de algehele blootstelling aan een gevaarlijke stof;

-             Biologische monitoring is directer gerelateerd aan negatieve gezondheidseffecten dan luchtblootstelling;

-             Monstername is bij biologische monitoring eenvoudiger (minder arbeidsintensief);

-             Afhankelijk van de halfwaardetijd van de stof kan informatie worden verkregen over blootstelling gedurende korte of langere tijd voorafgaand aan monstername.

Daarnaast kan biologische monitoring gelijktijdig met luchtmonitoring worden ingezet om de effectiviteit van gebruikte persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, maskers) te kunnen beoordelen. Met andere woorden: Hoeveel van de chemische stof in de werkomgeving bereikt de medewerker alsnog voorbij de gedragen persoonlijke beschermingsmiddelen?

Wat kan ECTS hierin voor u betekenen?

-             Adviseren over mogelijkheden van biologische monitoring voor een specifieke stof.

-             Opzetten van een meetplan voor biologische monitoring (in combinatie met luchtmetingen)

-             Interpreteren van meetresultaten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly Caris, kelly.caris@arbounie.nl, 06 3770 8947

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee