Blootstelling aan geluid

Vanzelfsprekend wil je als leidinggevende dat je mensen in een prettige en veilige omgeving kunnen functioneren. Daarbij hoort ook een acceptabel geluidsniveau. Arbo Unie helpt het risico op lawaaislechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.

Schadelijk geluidsniveau

Iedereen kan zich wel beroepen voorstellen waarin mensen te maken kunnen krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. Hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs en politieagenten lopen risico op gehoorklachten door blootstelling aan lawaai. Maar ook bij minder voor de hand liggende beroepen is soms sprake van een schadelijk geluidsniveau, zoals bij badmeesters, gymleraren, musici en in de kinderopvang. 

Wettelijke verplichting

Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid én de wettelijke verplichting inzichtelijk te maken waar de risico’s zich voordoen. De experts van Arbo Unie ondersteunen bij het in kaart brengen van deze risico’s. Dit doen we zowel voor de betreffende werkomgeving als individuele medewerkers. 

Trillingen schadelijk?

In veel beroepen heb je te maken met trillingen. En zo als bij veel belastende factoren: een beetje is niet erg maar hele dagen blootgesteld worden aan trillingen kan uiteindelijk tot aandoeningen en zelfs arbeidsongeschiktheid leiden. Daarom zijn er grenzen gesteld aan de hoeveelheid trillingen die een werknemer mag ontvangen. We maken daarbij een onderscheid tussen hand-arm trillingen en lichaamstrillingen. Langdurig werken met een handschuurmachine kan bijvoorbeeld tintelende vingers opleveren. Ook het rijden op een heftruck of een grondverzetmachine zorgt voor trillingen en schokken die vooral een aanslag kunnen zijn op de rug. 

Wettelijke verplichting

Als onderdeel van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet ook gekeken worden naar het onderwerp trillingen. De werkgever moet (laten) beoordelen of er geen grenzen worden overschreden. Als dat wel het geval dan moeten uiteraard maatregelen worden genomen om de situatie tot een acceptabel niveau te brengen.

Maatregelen

Trillende gereedschappen en machines zijn een moeilijk onderwerp. Als werkgever moet je (laten) beoordelen of er geen grenzen worden overschreden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de Risico-inventarisatie en -evaluatie. Van belang zijn onder andere een zo goed mogelijk gebalanceerde machine, trillingdempende handvaten, goed geveerde stoel en een vlak terrein. Bij lichaamstrillingen is ook de rijstijl een belangrijk onderwerp.

Heb je te maken met een van deze onderwerpen, zorg dan dat je je medewerkers informeert over de risico’s van trillingen en wat daar aan gedaan wordt.
Arbo Unie heeft deskundige medewerkers die je hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld door beoordeling door metingen, advies over te nemen maatregelen en voorlichting aan medewerkers. Samen werken we aan de gezondheid van je werknemers.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Gevaarlijke stoffen

Bepaalde chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen. Hanteer de regels om je werknemers te beschermen.

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Ongevallenbeleid en onderzoek

Met behulp van de Tripod-analyse is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen.