1. Academische werkplaats Arbo Unie en VUmc

Academische werkplaats Arbo Unie en VUmc

Wanneer heeft een zieke medewerker baat bij snelle interventie om langdurig verzuim vóór te blijven? Onze innovatieve kennistool In.Zicht voorspelt dit nu nog beter dan voorheen. Met dank aan de Academische Werkplaats van Arbo Unie en VUmc die is opgericht om de kwaliteit van onze dienstverlening én de wetenschappelijke onderbouwing daarvan te bevorderen. Hoe doen we dat en wat heeft jouw organisatie daaraan?

Academische werkplaats Arbo Unie en VUmc 700 x 300px

In de Academische Werkplaats bundelen wetenschappers en deskundigen uit het werkveld van Arbo Unie hun krachten. “Onderzoek en praktijk kunnen van elkaar leren en elkaar versterken”, legt Erwin Speklé uit, senior ergonoom en coördinator van deze Academische Werkplaats. “Vanuit de praktijk hebben wij duidelijk zicht op wat er speelt in de arbodienstverlening: welke vragen en thema’s houden werkgevers bezig? Waar lopen wij zelf tegenaan? Met die praktijkkennis voeden we wetenschappers met maatschappelijk relevante onderzoeksvragen.”

Win-win

Andersom haalt Arbo Unie ook voordeel uit de samenwerking. Bijvoorbeeld omdat er aandacht is voor toetsing van de effectiviteit van onze dienstverlening. Frederieke Schaafsma, senior onderzoeker en coördinator van de Academische Werkplaats namens het VUmc: “Daarnaast dragen wij bij aan de kwaliteit van de arbodienstverlening door nieuwe kennis te genereren die deskundigen in de praktijk kunnen inzetten. Dat doen we onder andere door methodieken te onderzoeken en te evalueren: werkt een bepaalde aanpak? Welke aanpassingen helpen het effect te verbeteren?” 

Concreet resultaat

Een voorbeeld van zo’n onderzoek is de evaluatie van In.Zicht. Dit instrument heeft Arbo Unie zelf ontwikkeld om bij ziekmelding snel te kunnen inschatten – op basis van antwoorden van de medewerkers - of er langdurig verzuim dreigt. Zodat de werknemer en werkgever al in een vroeg stadium advies kan krijgen over welke ondersteuning nodig is om dat te voorkomen. Erwin: “Op die manier kun je mensen die baat hebben bij een snel consult van de bedrijfsarts, vervroegd oproepen, en hoef je werknemers voor wie dat niet nodig is, juist niet langs te laten komen.” 

Onderzoek en praktijk kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.

Voorspellers van langdurig verzuim

Met hulp van de Academische Werkplaats is In.Zicht verfijnd. Frederieke: “De online vragenlijst bestaat uit een paar vragen die de verzuimende medewerker zelf invult: bijvoorbeeld over de verwachte verzuimduur en of er al contact geweest is met de leidinggevende en of er al afspraken zijn gemaakt over de terugkeer naar werk. Op de Academische Werkplaats hebben we – aan de hand van een bredere dataset en wetenschappelijke publicaties - onderzocht welke factoren nog meer voorspellers zijn van langdurig verzuim, en in welke mate. Daaruit kwam naar voren dat naast de factoren waar Arbo Unie al naar vroeg, bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van pijnklachten en mentale werkbelasting een rol spelen, en of een medewerker al onder behandeling is van een zorgverlener. Op basis van die uitkomsten is de vragenlijst van In.Zicht uitgebreid, waardoor de voorspellende waarde is geoptimaliseerd.”

In de pijplijn

Een mooi resultaat waar klanten van Arbo Unie direct voordeel van ondervinden. Dat geldt ook voor andere onderzoeken waar de Academische Werkplaats mee bezig is of gaat. Bijvoorbeeld over hoe je de opkomst bij een PMO kunt vergroten. Over hoe je medewerkers kunt helpen hun duurzame inzetbaarheid te vergroten met behulp van wearables en coaching. Over welke factoren bijdragen aan verzuimpreventie van chronisch zieke medewerkers. En over ‘sedentair gedrag’: er is steeds meer bekend over de negatieve gevolgen van de hele dag zitten – maar wat is de ‘gezonde’ verhouding tussen zitten en staan? Erwin: “Op die manier bevorderen we dat onze dienstverlening evidence-based is en brengen we de kwaliteit omhoog. Daar wordt iedereen beter van.”

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je In.zicht kunt inzetten voor jouw organisatie of de ontwikkelingen binnen de Academische Werkplaats? Neem dan contact op met Erwin Speklé, senior ergonoom, erwin.spekle@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar overzicht