1. Ben jij alert op eenzaamheid

Ben jij alert op eenzaamheid

Mensen die zich eenzaam voelen, hebben het rond de feestdagen vaak extra moeilijk. Dat zwarte gat wordt alleen maar groter met de huidige coronamaatregelen, waarbij we weer vooral thuis werken en ook buiten werktijd maar beperkte ontmoetingsmogelijkheden hebben. Reden genoeg om juist nu extra alert te zijn op eenzaamheid onder je medewerkers.

Ben-jij-alert-op-eenzaamheid-700x300px

De cijfers over eenzaamheid lopen uiteen. Volgens het RIVM voelt ruim 40 procent van de Nederlandse bevolking zich eenzaam; het CBS komt uit op 4 procent – en 3 procent onder de beroepsbevolking. Zelfs dan gaat het nog om 250.000 werkenden. Jessie Beijer, GZ Psycholoog bij Arbo Unie: “Dat betekent dat eenzaamheid in veel organisaties voorkomt. En het lastige is dat het vaak moeilijk zichtbaar is, zeker op afstand. Iemand kan keurig verzorgd en ogenschijnlijk opgewekt in online meetings verschijnen en toch lijden onder een gemis aan verbinding en authentiek contact.”

Gezondheidseffecten van eenzaamheid

Als dat gevoel van eenzaamheid lang aanhoudt, liggen er allerlei gezondheidseffecten op de loer. Van slapeloosheid, hartproblemen en een hoge bloeddruk tot angststoornissen en een verzwakt immuunsysteem,. Jessie: “Ook daarom is het van belang om alert te zijn op eenzaamheid in je organisatie. Dat begint bij erkennen dat het probleem kan spelen, dat er mensen in je team kunnen zitten die er last van hebben. Dat je hier oog voor moet hebben. Medewerkers die eenzaam zijn, kaarten dit niet snel uit zichzelf aan. Er is vaak sprake van schaamte. En dat leidt er weer toe dat iemand zich nog meer gaat afsluiten en daardoor nog verder in een isolement raakt. Het is belangrijk om die negatieve spiraal voor te zijn. Iedereen kan daar aan bijdragen. Werk vertegenwoordigt ten slotte een belangrijk deel van je tijd én je sociale leven.”

Tips om eenzaamheid op te sporen en verbinding op het werk te bevorderen

  • Zorg als leidinggevende dat je je medewerkers regelmatig individueel spreekt, en vraag proactief hoe het met ze gaat. En of ze weleens eenzaam zijn. Daarmee verlaag je de drempel pas echt. Aandacht en oprechte interesse kunnen wonderen doen. Zeggen dat je deur altijd openstaat is niet voldoende; het initiatief moet van jouw kant komen.
  • Wees zelf ook open en geef bijvoorbeeld ruimte voor intervisie: dit kan een heel effectief middel zijn om bij iemand het gevoel weg te nemen er alleen voor te staan in het werk. Collega’s lopen vaak tegen dezelfde vraagstukken aan en helpen en ander graag verder.
  • Organiseer heel actief een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, liefst met een vaste collega die hen op sleeptouw neemt om kennis te maken met het bedrijf, collega’s met wie ze gaan werken en de bedrijfscultuur. Dat is een goede stimulans om contact te maken.
  • Sociale activiteiten helpen. Veel organisaties stellen van alles in het werk om ook nu iedereen thuis werkt, de sociale cohesie in stand te houden en dat is goed. Een (online) pubquiz doen of samen werken aan een bedrijfskookboekje lost het probleem van eenzaamheid niet op, maar doet wel iets met de verbinding tussen collega’s. 
  • Realiseer je dat je met sociale activiteiten niet iedereen bereikt. Houd in de gaten wie zich hiervoor afzonderen en informeer bij die collega’s nog eens extra naar hun welzijn. 
  • Spreek als team af om op elkaar te letten. Wijs bijvoorbeeld voor elke collega één buddy aan om elke week bij een kop koffie mee te bespreken hoe het écht gaat. En spreek bijvoorbeeld ook af dat iedereen met de feestdagen voor één collega iets extra’s doet – een taart bakken of iets anders positiefs. Een extra trigger voor een goede teamspirit.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de impact van eenzaamheid op inzetbaarheid en hoe Arbo Unie je medewerkers en je organisatie kan helpen verbinding te maken en te stimuleren? Neem dan contact op met GZ-psycholoog Jessie Beijer, jessie.beijer@arbounie.nl.

Deel deze pagina

Terug naar homepage