1. Werkgever
  2. Het laatste nieuws van Arbo Unie
  3. Hoe gaat het met je medewerkers

Hoe gaat het met je medewerkers?

Ongeveer een derde van het ziekteverzuim in Nederland is het gevolg van psychische klachten. Hoe ga je daar als werkgever of leidinggevende mee om? Hoe benader je medewerkers die door stress of andere psychische oorzaken zijn uitgevallen? En wat kun je eraan doen om psychisch verzuim te voorkomen?

Hoe gaat het met je mw 700 x 300px

De Rechtbank Overijssel kent het probleem. “Uit analyses bleek dat een groot deel van het verzuim in onze organisatie een psychische oorzaak had”, vertelt verzuimbegeleider Jeannette Kolthof van de rechtbank, die bij verzuimvraagstukken optreedt als sparringpartner voor leidinggevenden. “Dat wierp de vraag op: wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we dat aandeel terugdringen? En vooral: hoe helpen we onze leidinggevenden om bij verzuim een goed gesprek te voeren over dit gevoelige onderwerp? Zij zijn bij de rechtbank eindverantwoordelijk voor HR-taken, maar met deze vorm van verzuim waren ze minder vertrouwd. Er was dan ook behoefte aan ondersteuning van een externe partner.”

Sturen op mentale veerkracht

Een tip van de bedrijfsarts leidde tot gesprekken met arbeids- en organisatiedeskundigen Susanne Tijssen en Jan van den Hoogen van Arbo Unie. Zij zetten samen met Rechtbank Overijssel een bijeenkomst op over sturen op mentale veerkracht. “Die sessie was tegelijkertijd een experiment en een eyeopener,” zegt Jeannette. “Vooral het inzicht dat consequente aandacht voor mentale veerkracht en energiebronnen helpt om op een positieve manier knelpunten te bespreken en op te lossen, was heel waardevol. Dit geeft ons precies de overkoepelende visie en praktische handvatten die we nodig hebben.”

Elkaar vaker opzoeken

Na de bijeenkomst volgden intervisiesessies waarin zo’n vier à vijf leidinggevenden onder leiding van een arbeids- en organisatiedeskundige met elkaar in gesprek gingen. Jeannette: “Deelnemers konden zelf een casus op het gebied van verzuim of functioneren inbrengen. Dit leverde een vruchtbare uitwisseling van ideeën, gesprekstechnieken en oplossingsrichtingen op. Bovendien ontdekten collega’s dat iedereen met dezelfde kwesties worstelt. En dat het helpt als je elkaar opzoekt om die te bespreken. Leidinggevenden zijn naar aanleiding van deze sessies meer zelfredzaam geworden, en dat is precies de bedoeling.”

Uit analyses bleek dat een groot deel van het verzuim in onze organisatie een psychische oorzaak had

Positieve nieuwe dynamiek

De nieuwe dialoog heeft meer positieve gevolgen, merkt Jeannette. “We zijn ons beter bewust van verzuimoorzaken en beseffen dat we constructief in gesprek kunnen met medewerkers over hun mentale veerkracht, hun energielekken en energiebronnen. Dat geeft een positieve nieuwe dynamiek op de werkvloer.” Het heeft de organisatie veranderd, vindt ze. “We staan veel meer stil bij de vraag hoe het met onze medewerkers gaat, in het besef dat dit een kritische succesfactor is. Wordt het toch eens moeilijker, dan concentreren we ons op een duurzame oplossing waarmee we samen verder kunnen.”

Tips voor andere organisaties

Heeft Jeannette tips voor andere organisaties die met mentale veerkracht aan de slag willen? “Ken je eigen grenzen”, zegt ze. “Betrek tijdig een externe partij bij problemen waar je zelf moeilijk vat op krijgt. Een deskundige blik van buiten helpt om knelpunten en oplossingen scherp in beeld te krijgen.” Om dezelfde reden adviseert ze ook in het vervolgtraject goed af te wegen wat je als organisatie zelf kunt doen en wat niet. “Leidinggevenden alleen een inzicht meegeven en dan loslaten, heeft geen zin. Help ze om aan dat inzicht de juiste acties te verbinden en die goed toe te passen. Dán werkt het.” 

Ook sturen op mentale veerkracht?

Vraag hier Arbo Unie-pocket Optimaal werken aan, met tal van tips en inzichten op het gebied van mentale veerkracht als sleutel tot duurzame inzetbaarheid. Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek over hoe Arbo Unie je organisatie kan helpen sturen op mentale veerkracht? Neem dan contact op met Jan van den Hoogen via jan.vanden.hoogen@arbounie.nl 

Deel deze pagina

Terug naar overzicht