Duurzaam@work

Je bent actief aan de slag om samen met je werknemers de eigen duurzame inzetbaarheid van te bevorderen. Je zet je in om hen gezond en met plezier aan het werk te hebben én te houden. Maar hoe krijg je inzicht in de inzetbaarheid van je werknemers en wat kun je doen om die te verbeteren?

Het inzetbaarheidsonderzoek Duurzaam@work geeft je dit inzicht op groepsniveau. Je krijgt inzicht in het werkvermogen, de loopbaantevredenheid, de fysieke en mentale vitaliteit en de betrokkenheid van je werknemers. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk rapport, inclusief verbeterplan en de mogelijkheid om met een inzetbaarheidscoach aan de slag te gaan.

We maken werk van de duurzame inzetbaarheid van onze mensen. Op deze manier kunnen we het effect bewaken.

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Het effect in de praktijk bewijst zich!

Hoe gaat het Duurzaam@work onderzoek te werk?

Duurzaam@work is een interessant onderzoeks- en monitoringinstrument voor werkgevers en leidinggevenden. Het is een goed startpunt voor het ontwikkelen van duurzaam inzetbaarheidsbeleid. En het is ook hét evaluatie-instrument voor het beoordelen van al eerder ingezet beleid.

Om te beginnen inventariseer je met een online vragenlijst de inzetbaarheid van je medewerkers.
Met de groepsuitkomsten stellen we samen een gericht plan van aanpak op. In dit plan sturen we op het tijdig oplossen van bestaande knelpunten op groepsniveau als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Met een vervolgmeting toetsen we het ingezette plan van aanpak en sturen we bij.

Werknemers kunnen met de individuele uitkomsten een gesprek aanvragen met de bedrijfsarts of inzetbaarheidscoach. Op basis van de resultaten stellen we samen met leidinggevende en werknemer een individueel plan van aanpak op ter verbetering van de eigen inzetbaarheid.

Duurzaam@work levert je de input om gezamenlijk te werken aan effectief inzetbaarheidsbeleid.

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Persoonlijke effectiviteit 

Een assessment brengt diverse aspecten van persoonlijk gedrag van je werknemer in kaart.