social-veiligheid-incidenten-voorkomen-en-aanpakken

Incidenten voorkomen en aanpakken

  1. Werkgever
  2. Veiligheid
  3. Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid

Jaarlijks kost pestgedrag op het werk, los van juridische procedures en imagoschade, naar schatting 900 miljoen euro. De kans dat dit binnen jouw organisatie speelt, is groot. TNO-onderzoek toont aan dat medewerkers vaak ongewenst gedrag ervaren, zoals intimidatie, agressie, discriminatie en pesten, wat leidt tot veel leed en ziekteverzuim.

Als werkgever wil je een veilige en gezonde werkomgeving bieden met werkgeluk en sterke teams. Een positief werkklimaat vergroot motivatie en voorkomt uitval door psychische klachten.

Evalueer je beleid voor sociale veiligheid en hoe je bedreigende situaties voorkomt en aanpakt. Wij zijn jouw kennispartner op het gebied van sociale veiligheid en bieden gericht advies en diverse diensten om de veiligheid in je organisatie te verbeteren, bewustzijn te vergroten en incidenten te voorkomen of aan te pakken.
Whitepaper

'Sociaal veilige werkomgeving'

De weg naar meer werkgeluk en duurzame inzetbaarheid.

Webinar: van pesten naar sociaal veilig gedrag

Ontdek wat het effect is van pesten en hoe je hier als organisatie het beste mee om kunt gaan.

Webinar terugkijken

Onze diensten