Wetgeving bij verzuim

  Iedereen kan te maken krijgen met verzuim, maar wat als het jou overkomt? In grote lijnen zijn er drie soorten regels waar je mee te maken kunt krijgen bij verzuim. 

  De Wet Verbetering Poortwachter 

  Deze wet regelt de formele regels rond verzuim en terugkeer naar het werk:

  • De centrale gedachte is dat jij en jouw werkgever alles in het werk stellen dat zodat je zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. 
  • De terugkeer naar werk kan zijn in jouw eigen functie of (tijdelijk) in een aangepaste functie. 
  • Je hebt recht op doorbetaling van tenminste 70% van je loon in de eerste twee jaar. In het eerste jaar mag het bedrag niet onder het minimumloon uitkomen. 
  • Op een aantal vaste momenten worden belangrijke zaken over jouw verzuim en hervatting vastgelegd. Dit gebeurd bij de verzuimmelding, dan na zes werken, na acht werken, na één jaar en vervolgens bij eenentwintig maanden verzuim. 

  De verzuim- en controlevoorschriften van jouw bedrijf

  Een eerste vereiste van de wet is dat de werkgever schriftelijk redelijke voorschriften heeft gegeven over verzuim. Als de werkgever besluit om de loondoorbetaling te stoppen of op te schorten, dient hij dit ook schriftelijk aan je mede te delen.

  • Je moet de verzuimregels van je werkgever opvolgen. Zo moet je jezelf bijvoorbeeld tijdig ziek melden.
  • Je hebt recht op de bekendmaking van de ziekteregels van jouw werkgever.
  • Je bent niet verplicht om iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte.

  De Ziektewet

  In sommige gevallen heb je recht op een uitkering via de Ziektewet. Je hebt recht op de Ziektewet als:

  • Je ziek en zwanger bent of ziek bent geworden als gevolg van de zwangerschap.
  • Als je een orgaan doneert.
  • Als je een structurele functionele beperking wegens ziekte hebt.
  • Als je ouder dan 55 jaar bent en ziek bent geworden. Voordat je in dienst kwam heb je ten minste 52 weken een WW-uitkering ontvangen.
  • Als je dienstverband afloopt tijdens de ziekte.