Chemelot afb logo

.

  1. Verbandkamer

Verbandkamer

Port Health Centre, volle dochter van Arbo Unie, verzorgt de arbozorgtaken uit het Bedrijfsnoodplan. De verbandkamer wordt vanaf 1 januari 24/7 bemensd door het personeel van Port Health Centre. Het gewondenvervoer wordt verzorgd door de bedrijfs verpleegkundige van Port Health Centre in samenwerking met de bedrijfsbrandweer van Sitech Park Services. De overgang naar deze nieuwe situatie vindt met de grootste zorgvuldigheid en in nauw overleg met Sitech Park Services plaats, zodat de dienstverlening op het gebruikelijke hoge niveau zonder interrupties wordt geborgd.

Ongevallenhulp voor bedrijven

Onze ongevallenhulp is erop gericht dat uw bedrijf kan blijven draaien, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Port Health Centre heeft eerste hulpposten in de Botlek, Moerdijk en Geleen van waaruit we heel snel eerste hulp kunnen verlenen bij alle denkbare incidenten.

Onze verpleegkundige zal de eerste opvang verzorgen van slachtoffers door het stellen van diagnose, het stabiliseren, verbeteren en herstellen van vitale functies die zijn, of dreigen te worden verstoord. In vervolg hierop zal worden zorg gedragen dragen voor een eventuele vervolgbehandeling. Tevens kunnen kleine letsels als bijv. snijwonden, brandwonden en oogverwondingen ter plaatse behandeld worden. Hierdoor kan onnodig doorverwijzen en de hiermee samenhangende afwezigheid van de werkplek worden voorkomen.

Specialist in chemische ongevallen

Port Health Centre is de specialist voor het behandelen van chemische letsels en aandoeningen. Met meer dan dertig jaar behandelervaring van chemische ongevallen, weten wij precies wat nodig is om de juiste medische zorg te verlenen.

Bereikbaarheid en Contact

Onze gespecialiseerde eerste hulpverpleegkundigen zijn 24/7 bereikbaar en aanwezig op de locatie Chemelot.

Bezoekadres Alert & Care Centre:
Kerenshofweg 200
6167 AE Geleen
T: +31 (0) 46 476 64 85

Mail: chemelot@porthealthcentre.com
Website: www.porthealthcentre.com

logo PHC