arbounienlwerkgeverveiligheid 1440x420

Beperk risico's tot 

een minimum

Kies de beste oplossing

  1. Werkgever
  2. Veiligheid

Veilige werkomstandigheden

Of je mensen aan een bureau voor een beeldscherm werken, langs de weg werken, in aanraking komen met chemische stoffen of radioactieve straling; iedere werksituatie en
-omgeving kent risico's. Als werkgever moet je die risico's voorkomen of ze tot een minimum beperken. We helpen je om veilige en gezonde werkomstandigheden te creëren.

Arbo Unie brengt risico's in kaart en helpt je deze te beperken of te voorkomen. Daarbij kijken we naar de fysieke en sociale veiligheid, naar factoren die de gezondheid kunnen beïnvloeden en naar de persoonlijke omstandigheden met beroeps- en gezondheidskeuringen.

Voor elk soort risico hebben we de juiste gecertificeerde deskundigen in huis om deze in kaart te brengen. Zo is er altijd een antwoord te vinden op een vraagstuk dat speelt in jouw organisatie.

Hoe scoor jij?

Check jouw verzuimscore binnen jouw sector.

Vraag verzuimcheck aan

Hoe kan Arbo Unie helpen?

Fysieke veiligheid

Met een juiste inventarisatie van de risico’s binnen je organisatie en een goed plan van aanpak beperk je risico's tot een minimum.

Sociale veiligheid

Je beschermt mensen door ook te werken aan een open cultuur, waar veiligheid, risico's en klachten bespreekbaar zijn. 

Keuringen

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Onderzoek  daarom regelmatig of je medewerkers voldoen aan wat het werk van hen vraagt.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe veiligheid in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Marijk v Lieshout 650x400px

Marijk van Lieshout

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Medewerkers die pestgedrag ervaren, zijn hier niet meer weerbaar tegen!

Je kunt zelf medewerkers opleiden of een deskundige vertrouwenspersoon van Arbo Unie inschakelen. Die is onafhankelijk, ingevoerd in de nieuwste inzichten en altijd bereikbaar.

Meer over vertrouwenspersonen

Veiligheidcijfers in beeld

Onveiligheid op het werk kan per sector en beroepsgroep uiteenlopende vormen aannemen. De volgende risicofactoren komen over de hele linie verhoudingsgewijs veel voor:

Risicofactoren

  1. Onveilig gedrag en een gebrekkige veiligheidscultuur
  2. Werken met onveilige middelen
  3. Onveilig gebruik van middelen
  4. Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
  5. Fysieke en sociale onveiligheid door ongewenst gedrag
  6. Slechte voorlichting of instructie
  7. Gebrekkig onderhoud en naleving van keuringsverplichtingen

Onze experts

Henk Dolleman 420x420px

Henk
Dolleman 

Hogere veiligheidskundige

Alert blijven op maatregelen zorgt ervoor dat werken in een veilige werkomgeving vanzelfsprekend blijft.

Stuur een bericht

Nieuws

Volg ons op social media

Rita Paijmans 650x400px

Rita Paijmans

Vitaliteitscoach 

Mensen die goed slapen, gezond leven en lekker in hun vel zitten, presteren beter en zijn optimaal inzetbaar.

Door te investeren in vitale medewerkers krijgen ze inzicht in hun levensstijl en worden ze uitgedaagd om hier aan te werken.

Meer over vitaliteit