Chemelot afb logo
.
  1. Wij staan voor u klaar

Wij staan voor u klaar

 
Op het Chemelot-terrein werken de volgende Arbo Unie professionals:
 

Chemelot contactdesk

De contactdesk regelt alle algemene Chemelot contacten/vragen en alle werknemergerelateerde zaken rondom verzuim en re-integratie. Daarnaast zijn zij de contactpersoon voor uw medewerkers bij het maken van een afspraak. Ook voor bijvoorbeeld een privé-keuring. De medewerkers van de contactdesk behandelen de ontvangst, registratie en verwerking van alle werknemergerelateerde verzuimmeldingen. Verder zetten zij de opdrachten, afspraken en de administratieve afhandeling die daaruit voortvloeien in gang. Ook bewaken zij de administratieve procesgang en afhandeling van verzuimgerelateerde zaken.

Verzuimconsulenten

Zij nemen snel actie bij frequent verzuim en/of op verzoek van leidinggevenden. In alle andere gevallen zoeken zij uiterlijk 7 dagen na ontvangst verzuimmelding contact met de werknemer om beperkingen resterende mogelijkheden te bespreken. Indien nodig zoeken zij ook contact met de leidinggevende. Doel is een inschatting te maken van de ernst van de problematiek en de bijbehorende mogelijkheden voor een succesvolle terugkeer naar (eigen) werk. Zij koppelen in ieder geval terug aan de leidinggevende. Daarnaast zijn zij een vraagbaak en hebben zij een adviserende rol naar medewerkers en leidinggevenden toe.

Marie-Jose Spee   Paul Heijnen          Wil Beckers     Lidian Meijer

MarieJose Spee          Paul Heijnen       Wil Beckers    Chemelot Lidian 100x128px 

Bedrijfsartsen

Als bedrijfsartsen zorgen zij voor individuele arbeidsgezondheidskundige begeleiding van de medewerkers, advisering op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie, preventie van ziekteverzuim en signaleren en melden van beroepsziekten. Hiertoe hebben zij contact met uw medewerkers, leidinggevenden en directie.

Frits van Rooy    Daniel Smeenk    Alexander Görtzen  Monique Deckers

Frits van Rooy       Daniel Smeenk       Alexander Gortzen           Chemelot Monique 100x128px

Annemieke Golstein, arbeidsdeskundige

Annemiek van Golstein
Zij is uw vraagbaak en adviseur op het gebied van schadelastbeperking. De arbeidsdeskundige adviseert bij; De passendheid van de (eigen of andere) werkzaamheden, mogelijke verbetering van het arbeidsvermogen, advies over aanpassingen en/of voorzieningen op de werkplek, de inzet van het juiste re-integratietraject, uitvoering van de wet verbetering poortwachter en vragen op het gebied van regelingen en subsidiemogelijkheden.

Jos Lemaire, arbeids- & organisatiedeskundige

Chemelot Jos Lemaire 100x128px

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Zij bieden ondersteuning en begeleiding bij psychosociale problemen in de werk en/of privésituatie die een goed functioneren in de weg staan. Belangrijk is dat zij preventief kunnen worden ingezet. Zij geven advies, voorlichting en coaching aan medewerkers, leidinggevenden en organisatie in een veilige setting.

Ans Schmitz     Jacques van Houttem

Ans Schmitz      Jacques van Houttem 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Zij bieden ondersteuning en begeleiding bij psychosociale problemen in de werk en/of privésituatie die een goed functioneren in de weg staan. Belangrijk is dat zij preventief kunnen worden ingezet. Zij geven advies, voorlichting en coaching aan medewerkers, leidinggevenden en organisatie in een veilige setting.

Kelly Caris       Ingrid Oirbons 

Kelly Caris  Ingrid Oirbons

Arbo-adviseurs

Onderzoek en advisering over ergonomie en  fysieke belasting, voorlichting en instructie,  werkplekonderzoeken beeldschermwerk, RI&E kantoren. Daarnaast geven zij advies bij herontwerp, nieuwbouw- en verbouwprojecten, en specifiek bij herinrichting controlekamers en baliewerkplekken.

Marijke Anema     Jose Bruijns

Marijke Anema       Jose Bruijns

Lenny van Duijnhoven, Medewerker Desk Account

Lenny van Duijnhoven 

De medewerker Desk Account is uw contactpersoon voor uw vragen als werkgever. U kunt hierbij denken aan vragen over uw contract, vragen over een factuur, e.d. De medewerker Deskaccount zorgt ervoor dat, indien ze uw vraag niet zelf kan beantwoorden, uw vraag naar de juiste persoon wordt doorgegeven en wordt beantwoord.

Petra Beurskens, Accountverantwoordelijke

Petra Beurskens 125px 

De accountverantwoordelijke is uw aanspreekpunt voor de zakelijke kant van onze samenwerking. Zij werkt hierin nauw samen met de medewerker Desk Account en de bedrijfsarts.