groot logo Chemelot

Wij staan voor u klaar

Op het Chemelot-terrein werken de volgende Arbo Unie professionals:

Chemelot contactdesk

De contactdesk regelt alle algemene Chemelot contacten/vragen en alle werknemergerelateerde zaken rondom verzuim en re-integratie. Daarnaast zijn zij de contactpersoon voor uw medewerkers bij het maken van een afspraak. Ook voor bijvoorbeeld een privé-keuring. De medewerkers van de contactdesk behandelen de ontvangst, registratie en verwerking van alle werknemergerelateerde verzuimmeldingen. Verder zetten zij de opdrachten, afspraken en de administratieve afhandeling die daaruit voortvloeien in gang. Ook bewaken zij de administratieve procesgang en afhandeling van verzuimgerelateerde zaken.


Verzuimconsulenten

Zij nemen snel actie bij frequent verzuim en/of op verzoek van leidinggevenden. In alle andere gevallen zoeken zij uiterlijk 7 dagen na ontvangst verzuimmelding contact met de werknemer om beperkingen resterende mogelijkheden te bespreken. Indien nodig zoeken zij ook contact met de leidinggevende. Doel is een inschatting te maken van de ernst van de problematiek en de bijbehorende mogelijkheden voor een succesvolle terugkeer naar (eigen) werk. Zij koppelen in ieder geval terug aan de leidinggevende. Daarnaast zijn zij een vraagbaak en hebben zij een adviserende rol naar medewerkers en leidinggevenden toe.

Bedrijfsartsen

Als bedrijfsartsen zorgen zij voor individuele arbeidsgezondheidskundige begeleiding van de medewerkers, advisering op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie, preventie van ziekteverzuim en signaleren en melden van beroepsziekten. Hiertoe hebben zij contact met uw medewerkers, leidinggevenden en directie.

 

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Zij bieden ondersteuning en begeleiding bij psychosociale problemen in de werk en/of privésituatie die een goed functioneren in de weg staan. Belangrijk is dat zij preventief kunnen worden ingezet. Zij geven advies, voorlichting en coaching aan medewerkers, leidinggevenden en organisatie in een veilige setting.

Gecertificeerd Arbeidshygiënisten

Onderzoek en advisering met betrekking tot beoordeling blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, lawaai, trillingen, hitte/klimaat, niet-ioniserende straling, arbowet- en regelgeving, beleidsondersteuning,  toetsing RI&E.

Arbo-adviseurs

Onderzoek en advisering over ergonomie en  fysieke belasting, voorlichting en instructie,  werkplekonderzoeken beeldschermwerk, RI&E kantoren. Daarnaast geven zij advies bij herontwerp, nieuwbouw- en verbouwprojecten, en specifiek bij herinrichting controlekamers en baliewerkplekken.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee