Calamiteiten infectieziekten

Infectieziekten zijn onvoorspelbaar. Soms is er sprake van nieuwe infectieziekten, die voorheen nooit voorkwamen, andere infectieziekten steken opnieuw de kop op of blijven continu aanwezig in de bevolking. Infectieziekten zijn vaak besmettelijk, waardoor een patiënt op zijn beurt de oorzaak kan zijn van ziekte bij andere personen. Infectieziekten waren de afgelopen jaren in ons land verschillende keren in het nieuws. Denk aan de mexicaanse griep, Q-koorts of SARS.

Bij een uitbraak van een infectieziekte treft de overheid maatregelen om de risico’s op besmetting bij de algemene bevolking te beperken. Het Centrum voor infectieziektenbestrijding van het RIVM heeft hierbij een coördinerende rol. De activiteiten van het ECTS zijn aanvullend op deze overheidstaken en richten zich specifiek op de gevolgen voor bedrijven. 

Expertise 

Vanuit het ECTS richten wij ons, bij uitbraken van infectieziekten, specifiek op de arbo-aspecten. Het gaat dan om specifieke medewerkersgroepen die andere en/of een verhoogd risico lopen dan de algemene bevolking. Onze advisering is gericht op bedrijven, waar medewerkers een (verhoogd) risico lopen, brancheorganisaties en de overheid. Voorbeelden van adviestrajecten in de afgelopen jaren zijn: 

  • Voorlichting over bedrijfscontinuïteit bij pandemie (Mexicaanse griep)
  • Advies over het opstellen van bedrijfscontinuïteitsplannen
  • Voorlichting over beheersmaatregelen bij pandemie, met name gericht op hygiëne
  • Voorlichting over medische en arbeidshygienische aspecten bij Q-koorts

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@ects.nl of bel +31 88 272 60 25.

Om de website van Arbo Unie goed te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

werk in uitvoering contact
Mag ik je wat vragen?

Sluit onze site goed aan op jouw wensen? We horen graag wat je ervan vindt door deze korte vragenlijst in te vullen. Alvast bedankt voor je tijd.

Ja  Nee