Opleiding Bedrijfsarts bij Arbo Unie: een prachtvak leren in de praktijk

Het vak van bedrijfsarts is een ondergewaardeerd specialisme en dat is niet terecht. Áls er tijdens mijn opleiding Geneeskunde al bij werd stilgestaan, was dat vooral in negatieve zin. Terwijl het een enorm breed vak is, met grote maatschappelijke relevantie. Als bedrijfsarts bewaak je dat mensen zo goed en gezond mogelijk aan het werk blijven. En daarmee dat ze kunnen meedraaien in de maatschappij. Daarom ben ik met trots ambassadeur van de OVAL-campagne die meer mensen voor het vak probeert te interesseren.”

Brede insteek, veel variatie

“Een van de grootste pluspunten van dit vak is de brede insteek. Ik wil de héle mens kunnen zien, niet alleen zijn aandoening, knelpunt of handicap. Het gaat mij juist om de vraag hoe iemand ondanks de aanwezigheid daarvan zo goed mogelijk kan blijven functioneren. Die benadering zorgt meteen ook voor enorme variatie, want je moet iedere keer opnieuw kijken wat er nodig is. Hoe blijft deze persoon zo goed mogelijk aan de slag? Hoe komt hij maximaal tot zijn recht? In die zin vind ik het steeds weer een verrassing wat de dag brengt.” 

Ruimte, ondersteuning en begeleiding

“Toen ik bij Arbo Unie over een opleidingsplek ging praten, was er meteen een klik. Het voelde gewoon goed en dat doet het nog steeds. Hier krijg ik de ruimte om te doen wat ik wil. Maar ook de ondersteuning en de begeleiding die nodig zijn om uit te vinden hoe ik zaken het best aan kan pakken. Naast een vaste studiedag heb ik iedere week anderhalf uur overleg met mijn interne begeleider, dan bespreken we waar ik tegenaan ben gelopen. Dat kan een casus zijn, maar net zo goed een offerteverzoek of adviesvraag. Ik heb gemerkt dat mensen soms heel andere verwachtingen van je hebben dan je denkt. Dan is het ontzettend waardevol om met een ervaren collega te kunnen bespreken hoe je tot een goede afstemming komt.”
 

Ook groeien bij Arbo Unie?

Bekijk onze openstaande vacatures.
Leonie Mooijman 420x420px

Leonie Mooyman

Bedrijfsarts in opleiding

Ik wil de héle mens kunnen zien
  • Is bedrijfsarts in opleiding, ambassadeur OVAL-campagne ‘Bedrijfsarts worden. Het betere werk ’ 

  • Focust op: overheids- en semioverheidsinstellingen

  • Werkt bij Arbo Unie sinds: 2015

  • Heeft ervaren: “Ik had vroeger een verkeerd beeld van dit mooie beroep”