Meer aandacht voor preventie is zo belangrijk

‘Mijn baan is zó veelzijdig. Overbelastingsklachten behandelen van medewerkers vormt een belangrijk onderdeel van mijn werk. Opvallend vaak zeggen mensen dat ze niet hadden verwacht dat zij last zouden krijgen van overbelastingsklachten. Het leven wordt kennelijk vooruit geleefd en achteruit begrepen. Terugkijkend ontstaat bij deze mensen het inzicht dat de combinatie van een druk leven, de lat hoog leggen en vaak ook ingrijpende levensgebeurtenissen een gevaarlijke cocktail is. In een interventietraject gaan we samen op zoek naar het hervinden van balans. Gelukkig lukt dit vaak. Vooral bij mensen die fors ontregeld waren, zijn het intensieve en ook langdurige processen.
Meer aandacht voor preventie is daarom zó belangrijk. Ik ga graag met leidinggevenden in gesprek over het vroegtijdig oppikken van signalen om het risico op uitval te beperken. Ook bespreek ik hoe zij kunnen bijsturen. Dat is echt maatwerk.’

Interessant om zo praktisch bezig te zijn met mijn specialisatie.

‘Daarnaast behandel ik als EMDR-Practitioner mensen bij verwerkingsprocessen. Denk aan het verwerken van een trauma opgelopen door een ernstig ongeval, een medische ingreep of een pestverleden, het verwerken van het verlies van een dierbare of ontslag. Ook behandel ik mensen die slachtoffer zijn van een misdrijf en mensen die  herstellen van de emotionele klap bij kanker. 

Externe vertrouwenspersoon

‘Verder vervul ik voor verschillende organisaties de rol van extern vertrouwenspersoon. Vanuit die rol fungeer ik als een onafhankelijk aanspreekpunt voor medewerkers bij situaties over ongewenst gedrag. Medewerkers kunnen mij benaderen voor een gesprek, ondersteuning en advies.’
‘Bij Arbo Unie kan ik mijn brede ervaring en visie inzetten: bij een aanbesteding, het verzorgen van werkbegeleiding, het schrijven van een inhoudelijk artikel etc. Ik waardeer die vrijheid enorm en het biedt mij de kans om mijn rol als GZ psycholoog krachtig uit te oefenen. Wat dat betreft kan ik GZ-psychologen die dit aanspreekt, aanraden een baan bij Arbo Unie te overwegen’.

Ook groeien bij Arbo Unie?

Bekijk onze openstaande vacatures.