samen-werken-aan-een-gezonde-organisatie-1440x420px

Samen beter op 1,5 meter 

Kies voor onze online diensten

  1. Werkgever
  2. Coronavirus

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. In ons dagelijks leven ondervinden we allemaal de impact van het virus. Je vindt op deze pagina de meest actuele informatie over het coronavirus in relatie tot werk. Lees alles over coronatesten en onze aangepaste dienstverlening.

Samen werken aan een gezonde organisatie

Nu we merken dat het coronavirus weer toeneemt, is het belangrijk om alle maatregelen goed in acht te nemen. We hebben al veel geleerd het afgelopen jaar en we kunnen jouw organisatie dus ook goed adviseren over hoe je de gezondheidsschade binnen de organisatie kunt beperken, zodat de bedrijfsvoering zo goed kan doorlopen in deze tijd. Onze experts helpen je er graag bij. Bekijk hier de mogelijkheden voor een sterke organisatie in coronatijd.

Onze dienstverlening

Algemene richtlijn: werken op afstand in combinatie met spreekuur op locatie

Waar het kan blijven wij zo veel mogelijk op afstand werken. In overleg met jouw medewerkers bekijken we ook de mogelijkheid om face-to-face afspraken te maken indien de situatie hier om vraagt. Zo dragen we maximaal bij aan het onder controle krijgen van de coronacrisis. 

Veilig werken tijden de coronacrisis

In deze coronacrisis zijn de arbeidsomstandigheden ingrijpend gewijzigd. We werken anders, we werken thuis en we hebben te maken met nieuwe risico’s. Dit maakt het noodzakelijk om je RI&E te actualiseren. Op deze manier kun je je medewerkers goed tegen de geconstateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beschermen. 

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifieke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Bekijk hier het actuele overzicht van locaties waar je terecht kunt

Noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Hygiëne maatregelen

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëne-regels

Jouw medewerkers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

AUN20-0031 banner corona 10-2020 1128x218px 

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

Revalidatiezorg na COVID-19

Medewerkers die besmet zijn geweest met COVID-19 kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze medewerkers.

Coronatesten

Iedereen met klachten kan zich gratis laten testen op het Coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts. 

Arbo Unie kan bemiddelen in de Coronatesten voor jouw medewerkers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. Je ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wens je hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van een medewerker? Wij plannen snel een consult op afstand in met de bedrijfsarts om vragen rondom het Coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Is er meer behoefte aan advies rondom het Coronavirus voor je organisatie? Bespreek de mogelijkheden met onze bedrijfsartsen of bekijk de mogelijkheden van de Corona Werkscan.

Veel gestelde vragen

Over het coronavirus.

Handen wassen

Bescherming tegen coronavirus door handen wassen.

Handenwassen coronavirus-200px