samen-werken-aan-een-gezonde-organisatie-1440x420px

Samen werken aan een gezonde organisatie

1 juni tot 1 september 

Kies voor onze online diensten

  1. Coronavirus

Algemene richtlijn: op afstand werken

Medewerkers van onze bedrijven blijven zo veel mogelijk op afstand werken. Zo dragen we maximaal bij aan de gezondheid van uw en onze medewerkers en het onder controle krijgen van de coronacrisis.

Werkzaamheden face-to-face

Per bedrijfsonderdeel worden specifi eke werkzaamheden face-to-face uitgevoerd, waarbij de richtlijnen van de overheid gevolgd worden. Hiertoe worden vanaf 1 juni steeds meer van onze locaties gefaseerd geopend. Voor een actueel overzicht hiervan zie www.arbounie.nl.

Arbo Unie, mkbasics.nl en Verbanen

We voeren het eerste face-to-face spreekuur vanaf een aantal spreekuurlocaties uit. Ook noodzakelijke afspraken zoals bijvoorbeeld traumabegeleiding, lucht- en geluidmetingen en dringend werkplekonderzoek worden op locatie uitgevoerd. In alle andere gevallen vindt de dienstverlening online plaats.

Arbo Unie Keuringen

Afspraken voor keuringen en vaccinaties (met uitzondering van longfunctie-testen) kunnen via het planportaal MijnAfspraken ingepland worden.

BeLife Zorg

Medewerkers van u die besmet zijn geweest met Covid-19, kunnen gebruik maken van een speciaal revalidatietraject op alle locaties van BeLife. In dit traject worden fysieke, mentale en cognitieve klachten behandeld. Het traject is ook toegankelijk voor naasten van deze medewerkers.

Coronatest - Gewijzigde situatie

Vanaf 1 juni is de situatie gewijzigd en kan iedereen in Nederland met klachten zich gratis laten testen op het Coronavirus. Het aanmelden kan rechtstreeks via de GGD, zonder tussenkomst van een arts. 

Arbo Unie kan bemiddelen in de Coronatesten van uw medewerkers. Hiervoor kan een mail gestuurd worden naar au-coronatesten@arbounie.nl. U ontvangt onze tarieven en de aanvraag wordt, na onderling akkoord, in behandeling genomen. De inkomende mail wordt gelezen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wenst u hulp of advies bij vragen over een positieve testuitslag van uw medewerker? Wij plannen snel een consult op afstand in bij een arts om vragen rondom het Coronavirus te bespreken. Mail voor een afspraak naar au-coronatesten@arbounie.nl. Heeft u meer behoefte aan advies rondom Corona voor uw organisatie? Bespreek de mogelijkheden met onze bedrijfsartsen of bekijk de mogelijkheden van de Corona Werkscan.

Voor alle werkzaamheden op locatie gelden onderstaande hygiëne-regels

Uw medewerkers worden hierover persoonlijk in de uitnodiging voor hun afspraak geïnformeerd.

hygiene-regels arbo unie

Na 1 september

Op basis van onze ervaringen en de actuele situatie rond corona blijven we onze dienstverlening voor u optimaliseren.

Veel gestelde vragen

Over het coronavirus.

Eenvoudig communiceren met je medewerkers

Om je medewerkers te informeren over de hygiëne maatregelen kun je hier diverse communicatiemiddelen downloaden.