Asbest

Asbest is onbrandbaar, isolerend, slijtvast en niet duur. Maar ook kankerverwekkend. En hoewel het gebruik niet meer is toegestaan, wordt asbest nog overal aangetroffen. Ook waar je het niet verwacht. In Nederland overlijden 900 tot 1300 mensen per jaar aan de gevolgen van blootstelling aan asbest tijdens hun werk. Niet voor niets gaan de grenswaarden voor die blootstelling omlaag. Wanneer lopen uw medewerkers risico en wat kunt u doen?

Niet alleen medewerkers van asbestverwijderingsbedrijven komen tijdens hun werk asbest tegen. Fred van Kolck, arbeidshygiënist bij Arbo Unie: “Tot begin jaren negentig werd asbest veel gebruikt in de bouw, de scheepsbouw en voor machines, maar bijvoorbeeld ook voor bloempotten, vloertegels, cement en lijm. Die toepassingen zijn de wereld nog niet uit. Daardoor komen diverse beroepsgroepen regelmatig in contact met asbest. Zoals installateurs, loodgieters, scheepswerkers, inspecteurs. Of een vuilophaler van de gemeente die afval opruimt dat langs de weg gedumpt is.”

Grenswaarden omlaag

Het gezondheidsrisico van asbest zit in de vezels. Die kunnen zo klein zijn dat ze tussen de trilhaartjes in neus en keel door glippen en doordringen tot diep in de longen. Waar ze zich vastzetten en ernstige aandoeningen zoals longkanker kunnen veroorzaken. Soms pas na dertig jaar. Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat de risico’s groter zijn dan eerder werd aangenomen. Vandaar dat sinds 1 juli nog strengere regels gelden voor werken met witte asbest (chrysotiel), de meest gebruikte asbestsoort. Daarvoor is de grenswaarde verlaagd naar 2000 vezels/m3. Voor andere soorten gaat de grenswaarde per 1 januari 2015 naar 300 vezels/m3.

Voorlichting en medische begeleiding

Arbo Unie helpt u de risico’s voor uw medewerker terug te dringen. Van Kolck: “Potentiële blootstelling aan asbest maakt deel uit van een Risico Inventarisatie & Evaluatie -onderzoek dat voor alle werkgevers verplicht is. Als het vermoeden bestaat dat dit risico aanwezig is, besteden we daar extra aandacht aan. En adviseren we over de vervolgstappen. Kies bijvoorbeeld altijd voor een gerenommeerde asbestverwijderaar die in het register op ascert.nl staat en houd zelfs dan in de gaten of die de geldende wet- en regelgeving naleeft. Ook daar kunnen we bij helpen. Daarnaast zorgen we voor een goede medische begeleiding van mensen die met asbest werken en geven we voorlichting in organisaties waar medewerkers met asbest in contact komen. Bij asbestverwijderaars, maar bijvoorbeeld ook op scheepswerven en bij gemeenten.”

 

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Onze expert

Ingrid Oirbons

Ingrid 
Oirbons 

Gecertificeerd arbeidshygiënist

06 5250 0005
ingrid.oirbons@arbounie.nl

is werkzaam als gecertificeerd arbeidshygiënist bij Arbo Unie / DSM Nederland BV en heeft ruim 20 jaar praktijkervaring binnen de industrie. Ruime ervaring in beoordeling blootstelling aan stoffen door middel van metingen, schattingsmodellen en biologische monitoring, retrospectieve blootstellingsbeoordeling, begeleiden bij 4 Stappen Model Toezicht Stoffen (inspectie SZW), RI&E biologische agentia.