Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen

Per 1 juni 2007 is de nieuwe Europese wetgeving voor gevaarlijke stoffen van kracht geworden. REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) legt de verantwoordelijkheid van het veilig omgaan met stoffen nadrukkelijk bij de importeur / producent van gevaarlijke stoffen. Ook 'dwingt' REACH tot het communiceren en uitwisselen van informatie over gevaarlijke stoffen tussen alle partijen in de stoffen-keten. 

REACH

REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) is de Europese verordening voor chemische stoffen die sinds 1 juni 2007 van kracht is geworden. De kern van REACH is dat bedrijven die chemische producten produceren, verwerken of doorgeven aan klanten informatie over de stoffen en over hun gebruik moeten geven om een veilig gebruik te bevorderen.

Voor welke bedrijven is REACH van toepassing?

REACH geldt voor elk bedrijf dat in de Europese Unie chemische stoffen, preparaten en/of voorwerpen met chemische stoffen produceert, importeert, distribueert of gebruikt. Afhankelijk van de rol (fabrikant, importeur, distributeur, downstreamuser/ gebruiker) gelden er andere verplichting in het kader van REACH.

Veiligheidsinformatieblad (SDS)/ extended SDS

Het veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet = SDS) is het centrale instrument voor de overdracht van informatie in het kader van REACH. Voor sommige stoffen (enkelvoudige stoffen die geregistreerd zijn onder REACH, ingedeeld zijn als gevaarlijke stof én vervaardigd/ ingevoerd worden in hoeveelheden >10 ton/jaar) is een extented-Safety Data Sheet (e-SDS) verplicht. Een e-SDS bevat in de bijlage blootstellingsscenario’s waarin  per specifieke toepassing (geïdentificeerd gebruik) van een stof de maatregelen zijn aangegeven die opgevolgd moeten worden om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder de veilige grenswaarde (DNEL) te houden.

Wanneer een downstreamgebruiker een e- SDS ontvangt, moet hij controleren of zijn eigen vorm van gebruik van de stof en zijn gebruiksomstandigheden onder het blootstellingsscenario vallen. Als de gebruiksomstandigheden niet overeen stemmen met wat in het blootstellingsscenario is vastgelegd dient binnen 12 maanden na ontvangst e-SDS voldaan te worden aan de voorschriften in het blootstelligs-scenario of dient door middel van scaling en/of metingen aangetoond te worden dat het eigen gebruik wel veilig is (lager dan de veilige grenswaarde DNEL ligt).

Ondersteuning ECTS

Het ECTS adviseert branches, maar ook individuele industriële bedrijven en MKB. Of u nu producent, importeur of downstream user bent, wij helpen u graag op weg en volgen de Europese ontwikkelingen op de voet. 

Wat krijgt u

Op het bedrijf toegespitst advies en begeleiding over het implementeren van de Europese wetgeving voor gevaarlijke stoffen - REACH. 

Hierbij kan gedacht worden aan: 

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail