Gezondheidsbewaking

Een werknemer die werkzaamheden verricht waarbij hij wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen moet op basis van de Arbo-wet in de gelegenheid worden gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. (Arbo-wet art.18 en Arbeidsomstandigheden besluit: Art 4.10a). 

In de praktijk blijkt het voor veel bedrijven complex te zijn om een "evidence based" gezondheidsbewakingssysteem op te zetten, met name voor potentiële blootstelling aan gevaarlijke stoffen gaat. 

 Het Expertise Centrum Toxische Stoffen (ECTS) kan werkgevers en werknemers daarbij ondersteunen. We maken daarbij gebruik van de arbeidshygiënische strategie. Vervolgens beoordelen we of er een restrisico bestaat met betrekking tot blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Als er een restrisico bestaat, dan wordt op basis van de stand van de wetenschap en praktijk onderzocht welk PAGO geschikt is om de gezondheid van de werknemers te monitoren. 

 Het ECTS werkt intensief samen met:
•het ServicesInstitute for Risk Assessment Sciences (IRAS)  van de universiteit van Utrecht en 
•het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen NKAL te Utrecht

Het ECTS heeft met name ervaring op het gebied van carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen en stoffen waarvoor men allergisch kan worden (inhalatie allergenen). 

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail

Onze expert

Frits van Rooy 420x420px

Frits van 
Rooy 

Bedrijfsarts / toxicoloog

06 5250 2391
frits.van.rooy@arbounie.nl

is werkzaam als bedrijfsarts/toxicoloog bij de Radboudumc polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie te Nijmegen. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek bij het IRAS naar vraagstukken met betrekking tot arbeidsgerelateerde longaandoeningen. Hij is lid van Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) en vanaf 2016 lid van de Gezondheidsraad (www.gr.nl ).