1. Werkgever
  2. ECTS
  3. Gezondheidsmonitoring
  4. Polikliniek voor klinische arbeidstox

Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie

Op de Radboud toxpoli worden patiënten gezien die klachten hebben die mogelijk het gevolg zijn van intoxicaties. In de poliklinische setting gaat het meestal om chronische intoxicaties. Patiënten worden gezien door een internist klinisch farmacoloog (dr. C. Kramers of dr. Bas Schouwenberg). In voorkomende gevallen wordt samengewerkt met de ziekenhuisapotheker (dr. R. Aarnoutse). Dit is met name het geval als extra toxicologische analyses gedaan moeten worden.
 

In het kader van mogelijke intoxicaties op de werkplek (arbeidstoxicologie) wordt intensief samengewerkt met het Expertise Centrum Toxische Stoffen van Arbo Unie. Dergelijke patiënten worden zowel gezien door een arts-klinische arbeidsgeneeskunde (dr. G.B.G.J. van Rooy) als een van de internisten. 

Dr. C. Kramers is internist klinisch farmacoloog in het UMC St. Radboud. Hij is vice-voorzitter van de werkgroep die de informatiesite (www.toxpolikliniek.nl) in samenwerking met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie verzorgt. Hij is tevens lid van het Regionale Expert Team Intoxicaties. 

Dr. Bas Schouwenberg is internist klinisch farmacoloog in het UMC St. Radboud. Hij is voorzitter van het Regionale Expert Team Intoxicaties. 

Dr. R. Aarnoutse is ziekenhuisapotheker klinisch farmacoloog i.o. Hij is ziekenhuisapotheker met aandachtsgebied bio-analyse/toxicologie en lid van het Regionale Expert Team Intoxicaties. 

Dr. G.B.G.J. van Rooy is arts-klinische arbeidsgeneeskunde verbonden aan het Expertise Centrum Toxische Stoffen van Arbo Unie. Hij is tevens werkzaam bij het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht. 

Informatie voor verwijzingen

Verwijzing vindt in principe plaats door de bedrijfsarts. 

Naast het reguliere DBC tarief zijn we genoodzaakt om een bedrag van € 920 in rekening te brengen. Deze kosten kunnen waarschijnlijk worden verhaald op de werkgever/verzekeraar van de patiënt. 

Afspraak maken : 06 5250 2391, dr. G.B.G.J. van Rooy, arts-klinische arbeidsgeneeskunde
Informatie : 06 5250 2391
Aanmelding per e-mail : toxpoli@arbounie.nl

Overige correspondentie

Expertisecentrum Toxische Stoffen
T.a.v. mw. L. Doeve
Postbus 5077
6802 EB  ARNHEM
Telefoon (088) 272 60 25

Universitair Medisch Centrum St Radboud
Radboud Toxpoli: Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie 
Route 433
Geert Grooteplein 8
6525 GA Nijmegen
www.umcn.nl

Advies nodig?

Mail ons! 

Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur

Stuur een e-mail