Onderzoek arbeidshygiëne

  • Onderzoek en metingen
  • Helpen bij een gezonde werkplek
  • Voorlichting, training en beleid 

Chronische blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia, trillingen of geluid kan schade aan de gezondheid van je werknemers veroorzaken. Gericht onderzoek door een deskundige arbeidshygiënist helpt je om de kans op letsel en schade op de lange termijn te voorkomen.

De arbeidshygiënisten van Arbo Unie voeren onderzoek uit naar gevaarlijke stoffen, biologische agentia, schadelijk geluid, trillingen, binnenklimaat of straling. Je krijgt een helder en duidelijk advies. We ondersteunen je bij het implementeren van beheersmaatregelen volgens de arbeidshygiënische strategie en we assisteren je bij het opstellen van beleid en het geven van voorlichting.

Zorg voor een gezonde werkomgeving en bewaak de grenswaarden die voor bepaalde werkzaamheden gelden. 

Vraag offerte aan

Direct een prijs opvragen?

Doe op tijd onderzoek om schade te voorkomen.

Expertise Centrum Toxische Stoffen

Wij adviseren organisaties en werknemers over werken met gevaarlijke stoffen.

Welke veiligheidsrisico's kent jouw organisatie?

Gevaarlijke stoffen

Bepaalde chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen. Hanteer de regels om je werknemers te beschermen.

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Elektro-magnetische- straling

We helpen je bij het in kaart brengen van elektromagnetische velden om zo de veiligheid te verhogen.

Blootstelling aan geluid

Je werknemers kunnen te maken krijgen met een (langdurig) te hoog geluidsniveau. We helpen je om de risico’s op lawaai-slechthorendheid inzichtelijk te maken en te minimaliseren.

Biologische factoren

Neem preventieve maatregelen om beroepsinfectieziekten te voorkomen en zorg voor goede voorlichting.

Deze oplossingen kunnen je ook verder helpen

Veiligheids-risico's

In diverse beroepen loop je het risico op een verhoogde blootstelling aan straling, geluid, chemische stoffen of biologische organismen. Maak gebruik van onze expertise.

RI&E

Veilig werken begint bij het (h)erkennen en beperken van de risico’s binnen je organisatie.
Met de RI&E zorg je voor een systematische aanpak.

Keuringen

Elke functie stelt bepaalde mentale en fysieke eisen aan mensen. Onderzoek  daarom regelmatig of je medewerkers voldoen aan wat het werk van hen vraagt.