Biologische factoren

Het werken en in contact komen met micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen, samen ‘biologische agentia’ genoemd, kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Arbo Unie zet haar expertise graag in voor je organisatie.

Werkzame antibiotica schaars

Onder biologische agentia verstaan we onder andere bacteriën, virussen, schimmels, gisten en protozoën. Mensen die werken in de land- en tuinbouw, afvalverwerking, groenvoorziening of de industrie, lopen een verhoogd risico blootgesteld te worden aan deze biologische factoren. Biologische agentia kunnen infecties veroorzaken die besmettelijk zijn. Werkzame antibiotica zijn steeds schaarser, wat het belang van preventieve maatregelen en voorlichting over beroepsinfectieziekten doet toenemen.

Wettelijke aanpak

Arbo Unie biedt een unieke bundeling van kennis en praktische ervaring op het gebied van biologische factoren. We voeren een analyse uit op basis van de methodiek van het arbozorgsysteem. Dit ondersteunen wij door het gebruik van videobeelden die de blootstelling aan biologische agentia visualiseren (PIMEX). We leveren een overzichtelijke weergave van maatregelen en voorzieningen die voldoen aan de wettelijke aanpak. Vervolgens zorgen we er samen voor dat de verbeteringen uit de analyse ook echt worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en uitvoeren van een vaccinatiebeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, gedrag en organisatorische maatregelen.

Communicatie rond biologische agentia

Een volgende belangrijke stap is de inrichting en uitvoering van het communicatiebeleid rondom biologische agentia. Onderdeel daarvan het zijn de ‘arbo-informatiebladen’. Deze infobladen geven je medewerkers correcte en begrijpelijke informatie en bieden handvaten voor het beperken van de risico’s bij de omgang met biologische agentia.

Direct een prijs opvragen?

Gezonde en fitte werknemers zijn langer inzetbaar en presteren beter.

Direct een offerte aanvragen?

Weten hoe dit in jouw bedrijf toegepast kan worden. Vraag direct een offerte aan.

Vraag een offerte aan

Deze oplossing helpt je misschien ook verder

Gevaarlijke stoffen

Bepaalde chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor mensen. Hanteer de regels om je werknemers te beschermen.

Ioniserende straling

Bepaalde organisaties werken met grondstoffen waar van nature isotopen of radioactieve elementen in zitten. Voorkom dat het gebruik tot ernstige gezondheidsschade leidt. 

Ongevallenbeleid en onderzoek

Met behulp van de Tripod-analyse is het mogelijk om de oorzaken van incidenten en ongevallen in kaart te brengen.